Projekt „Candis” w Ełku

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Ełku i Stowarzyszenie "ALTERNATYWA" realizują w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. projekt pn. "Candis w Ełku". Jest to program terapeutyczny skierowany do osób nadużywających substancji odurzających (marihuany lub haszyszu). Terapia jest bezpłatna.

zw.lt
Projekt „Candis” w Ełku

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. Terapia jest bezpłatna.

W programie zaplanowany jest udział osób powyżej 16 roku życia, które chcą ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

Program obejmuje 11 sesji trwających 90 min. Każda. Sesje realizowane są od 2 do 3 miesięcy każda i mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą.

Projekt realizowany jest w Poradni Rodzinnej w Ełku, ul. Małeckich 3/32. Współfinansowany jest ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia oraz z budżetu miasta Ełku. Dzięki dofinansowaniu możliwa jest kontynuacja realizacji programu CANDIS w naszym mieście. Łączna wartość projektu to kwota 24 tys. zł.

CANDIS jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Mannheim i Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie.

Zajęcia w ramach terapii prowadzone są przez certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień, którzy odbyli dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające ich do prowadzenia programu Candis.

Poszczególne etapy terapii:
terapia wzmacniająca motywację – rozpoznanie i wzmocnienie gotowości pacjenta do zmiany,
elementy terapii poznawczo-behawioralnej – wsparcie pacjenta w nauczeniu się umiejętności pomagających mu zmienić wzory zachowania związane z używaniem konopi.
techniki treningu rozwiązywania problemów – poprawa skuteczności w radzeniu sobie z problemami psychicznymi lub społecznymi, które mogą być zarówno przyczyną jak i skutkiem używania przetworów konopi.

Cele terapii:
rozpoznanie swoich problemów związanych z używaniem konopi,
zaakceptowanie terapii i regularne uczestniczenie w leczeniu,
dążenie do abstynencji, lub redukcji używania jako najważniejszego celu leczenia,
całkowite zaprzestanie lub ograniczenie używania konopi,
pozostawanie w abstynencji przy zastosowaniu działań profilaktycznych zapobiegających nawrotom,
nauczenie się adekwatnego i skutecznego rozwiązywania problemów psychologicznych i społecznych.

Więcej informacji o programie CANDIS na stronie www.candisprogram.pl

PODCASTY I GALERIE