Projekt budżetu: Stolica otrzyma więcej wpływów z podatku dochodowego

W przyszłym roku wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dla dwóch największych miast Litwy powinny rosnąć. Tymczasem część podatku przypadająca Kłajpedzie zostanie zmniejszona. Wilno nadal jednak otrzymuje najmniejsze wpływy do swego budżetu od podatku dochodowego mieszkańców.

BNS
Projekt budżetu: Stolica otrzyma więcej wpływów z podatku dochodowego

W projekcie budżetu na przyszły przewidziano, że wpływy z podatku od osób fizycznych w Wilnie wzrosną od 45,93 proc. do 53,78 proc.

Część podatku dochodowego od osób fizycznych przypadającego Kownu wzrośnie o 1,79 proc. do 76.9 proc., w przypadku Kłajpedy zmniejszy się o 4,3 proc. do 86,85 proc.

Samorządom Neryngi i Wisagini, które w tym roku otrzymywały 100 proc. wpływów od podatku dochodowego osób fizycznych, zostaną one zmniejszone odpowiednio do 96,23 proc. i 96,7 proc.

Pozostałe samorządy zachowają 100-procentowe wpływy do budżetu z tytułu podatku od osób fizycznych.

PODCASTY I GALERIE