Projekt budżetu miasta Wilna na 2022 r.

Dzisiaj pod obrady radnych został przedstawiony projekt budżetu miasta Wilna na 2022 rok.

BNS
Projekt budżetu miasta Wilna na 2022 r.

Fot. BNS/ Žygimantas Gedvila

Deficyt budżetu opiewa na ponad 96 milionów euro.

Planuje się, że wpływy do kasy stolicy wyniosą 839,3 mln euro, a szacowane wydatki wynoszą 936 mln euro.

Projekt budżetu zakłada, że rok do roku dochód ma się zwiększyć o 19,5 proc., zaś wydatki o 11,1 proc.

Przychody z tytułu podatków mają stanowić 57,8 proc., z tytułu podatku dochodowego mieszkańców ponad 436 milionów euro.

Dotacje z budżetu państwa i wsparcie finansowe Unii Europejskiej przekraczają 262 mln i stanowią 31,2 proc. całkowitego dochodu.

Jego przyjęcie jest planowane na początek lutego.

PODCASTY I GALERIE