Program wydarzeń na 11 Marca – Dzień Odzyskania Niepodległości Litwy

W tym roku mamy już 32. okazję do świętowania Dnia Odzyskania Niepodległości Litwy. 11
marca 1990 roku Rada Najwyższa uchwaliła Akt Przywrócenia
Niepodległości.