Program wydarzeń na 11 Marca – Dzień Odzyskania Niepodległości Litwy

W tym roku mamy już 32. okazję do świętowania Dnia Odzyskania Niepodległości Litwy. 11 marca 1990 roku Rada Najwyższa uchwaliła Akt Przywrócenia Niepodległości.

zw.lt
Program wydarzeń na 11 Marca – Dzień Odzyskania Niepodległości Litwy

Fot. BNS/ Irmantas Gelūnas

Uroczystość – 11 Marca – otworzy ceremonia złożenia kwiatów przy pomniku „Žinia“ („Wiadomość”), który jest poświęcony Dniowi 11 Marca. (godz. 9:00. Nepriklausomybės aikštė, Vilnius).

W Sali Aktu 11 marca Sejmu odbędą się obchody 32. rocznicy Dnia Odzyskania Niepodległości Litwy oraz ceremonia wręczenia Stypendium Niepodległości Państwa.

Początek wydarzenia – godz. 10:00.

Uroczyste obchody przemówieniem powitalnym rozpocznie przewodnicząca Sejmu Viktorija Čmilytė-Nielsen. Podczas wydarzenia również wystąpią: Deputowana Rady Najwyższej Republiki Litewskiej Zita Šličytė, historyk dr Norbertas Černiauskas, Przewodniczący Komisji
Nagrody Pamiątkowej „Žinia“ („Wiadomość”), Sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy Saulius Pečeliūnas, Przewodniczący Komisji Stypendium Niepodległości Państwa prof. dr hab. Zenonas
Butkus, Laureat Stypendium Niepodległości Państwa dr Marijušas Antonovičius.

godz. 12:00. Na Placu Niepodległości (Nepriklausomybės aikštė) odbędzie się ceremonia podniesienia flag trzech państw bałtyckich.

Zaraz po niej, Gwardia Honorowa Armii Litewskiej i Orkiestra Armii Litewskiej przemaszerują Aleją Giedymina z Placu Niepodległości na Plac Katedralny. Odbędzie się marsz „Nepriklausomybės atkūrimo kelias“ („Droga odzyskania niepodległości”) przy Alei Giedymina z flagami Litwy i Ukrainy.

godz. 14:30. Na Placu Niepodległości odbędzie się ceremonia zaprzysiężenia nowych członków Litewskiego Związku Strzeleckiego.

Wydarzenia będą transmitowane na żywo w programie telewizyjnym „Seimas – tiesiogiai“, na stronie internetowej Sejmu, Facebooku, YouTube oraz poprzez telewizję LRT.

godz. 10-16. Goście są zapraszani do Sejmu na godziny otwartych drzwi w Centrum dla Zwiedzających, gdzie będą mieli możliwość obejrzeć film dokumentalny, zwiedzić wystawy i ekspozycje tematyczne, wziąć udział w wiktorynie. (Seimo lankytojų centras, Gedimino pr. 60, Vilnius).

2022 Program wydarzeń Dnia Odzyskania Niepodległości Litwy
10 MARCA, CZWARTEK
Konkurs krajowy „Lietuvos istorijos žinovas“. Konkurs odbędzie się w trybie zdalnym na portalach informacyjnych „Delfi.lt”

godz. 13:00. Ceremonia wręczenia kwiatów na grobach sygnatariuszy Aktu Niepodległości Litwy. (Seimo I rūmai, Vitražo galerija)

Kwiaty zostaną złożone na grobach sygnatariuszy Aktu Niepodległości Litwy na cmentarzach w Janiszkach, Kownie, Kielmach, Kiejdanach, Kłajpedzie, Pokrojach, Połądze, Płungianach, Szyłokarczmie oraz na cmentarzach na Antokolu i Karwieliszkach w Wilnie.

11 MARCA, PIĄTEK
godz. 9:00. – Ceremonia złożenia kwiatów przy pomniku „Žinia“ („Wiadomość”), który jest poświęcony Dniowi 11 Marca na Placu Niepodległości w Wilnie.

godz. 10:00. – Uroczystość poświęcona Dniu Odzyskania Niepodległości Litwy oraz wręczeniu Stypendiów Niepodległościowego Państwa w Sali Aktu 11 marca.

Transmisja na żywo przez LRT, poprzez program telewizyjny „Seimas – tiesiogiai“, na stronie internetowej Sejmu, na Facebooku i YouTube.

godz. 12:00. – Na Placu Niepodległości (Nepriklausomybės aikštė) odbędzie się ceremonia podniesienia flag trzech państw bałtyckich. Uczestniczy Gwardia Honorowa Armii Litewskiej.

Transmisja na żywo przez LRT, poprzez program telewizyjny „Seimas – tiesiogiai“, na stronie internetowej Sejmu, na Facebooku i YouTube.

godz. 12:30. – Marsz Gwardii Honorowej Armii Litewskiej i Orkiestry Wojskowej Litwy Aleją Giedymina, od Placu Niepodległości do Placu Katedralnego.

godz. 12:40. – Marsz „Droga do odzyskania niepodległości” przy Alei Giedymina z flagami Litwy i Ukrainy.

Transmisja na żywo w telewizji LRT.
godz. 13:00. – Msza z Bazyliki archikatedralnej św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie. (Vilnius, Katedros a. 2). Transmisja na żywo przez LRT.

godz. 14.30. – Uroczystość ślubowania nowych członków Litewskiego Związku Strzeleckiego na Placu Niepodległości.

Transmisja na żywo przez LRT, poprzez program telewizyjny „Seimas
– tiesiogiai“, na stronie internetowej Sejmu, na Facebooku i YouTube.

godz. 19:00. – Akcja jedności i solidarności „Wolność świeci” na Placu Katedralnym.

Uroczyste imprezy odbędą się we wszystkich litewskich miastach i miasteczkach.

11 MARCA, PIĄTEK
GODZINY OTWARTYCH DRZWI

godz. 10-16. – W Centrum dla Zwiedzających Sejmu: pokazywanie materiałów dokumentalnych, uczestnictwo w tematycznych wystawach i ekspozycjach, udział w wiktorynie. (Seimo lankytojų centras, Gedimino pr. 60, Vilnius).

godz. 12-19. – W Państwowym Centrum Poznania: zwiedzanie ekspozycji i wystaw, zajęcia edukacyjne, wycieczki poznawcze, warsztaty kreatywne, interaktywna gra „K-11”. (Valstybės pažinimo centras, wejście z Totorių g. 28)

WYSTAWY I EKSPOZYCJE
17 LUTEGO – 1 KWIETNIA

Wystawa rysunków „Už Jūsų ir mūsų laisvę“, („Za wolność waszą i naszą”) uczniów szkół litewskich za granicą oraz uczniów szkół białoruskich na Litwie, poświęcona obchodom Dnia Odzyskania Niepodległości Litwy. (Užsienio reikalų ministerija, jungiamojo korpuso III aukšto galerija)

1-15 MARCA
Wystawa prac malarki Rity Almanis „Ėjimas Spalvomis“, poświęcona obchodom Dnia Odzyskania Niepodległości Litwy. (Seimo III rūmai, parodų galerija)

Wystawa rysunków uczniów krajowego konkursu rysunkowego „Ateities miestai“ z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości Litwy, wystawa rysunków zwycięzców. (Seimo II rūmai, 1 aukštas)

1-31 MARCA
Wystawa prac litewskich mistrzów witraży z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości Litwy. (Seimo II rūmų parodų galerija)

4-14 MARCA
Wystawa „Žmonės, kuriantys Lietuvą“ („Ludzie Tworzący Litwę”) (Vilniaus skaitmeninėse vitrinose)

7-21 MARCA
Wystawa członków Związku Litewskich Artystów Ludowych „Lietuva brangi …“ (Droga Litwo…”), poświęcona obchodom Dnia Odzyskania Niepodległości Litwy. (Seimo II rūmų parodų galerija)

Wystawa fotograficzna „Lenkija ir Lietuva – kartu vardan laisvės“ („Polska i Litwa – Razem za Wolność”). (Seimo lankytojų centras, Gedimino pr.60)

7 MARCA – 4 KWIETNIA
Wystawa „KELIAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ: Lietuvos Respublikos Konstitucijai – 30“ („DROGA DO KONSTYTUCJI REPUBLIKI LITEWSKIEJ: Konstytucji Republiki Litewskiej – 30”, poświęcona Dniu Odzyskania Niepodległości Litwy. (Seimo I rūmai, Vitražo galerija)

7 MARCA – 22 GRUDNIA

Wystawa „PILIEČIŲ VALIA: Lietuvos Respublikos Konstitucijai – 30“ (WOLA
OBYWATELI: Konstytucji Republiki Litewskiej – 30”), poświęcona rocznicy Konstytucji Państwa Litewskiego. (Seimo rūmų Didysis kiemas, įėjimas iš Gedimino pr.)

9-31 MARCA
Wystawa „Signatarų knygos su jų dedikacijomis ir autografais“ („Księgi sygnatariuszy z ich dedykacjami i autografami”), poświęcona obchodom Dnia Odzyskania Niepodległości Litwy. (Seimo skaitykla, Seimo III rūmai)

Wystawy stałe „PERMAINŲ LAIKAS: teatras, muzika, kinas ir dailė 1985–1995“ ir „Šiuolaikinė lietuvių poezija: eilėraščiai mieste“ („CZAS ZMIAN: teatr, muzyka, kino i sztuka 1985–1995”) oraz „Šiuolaikinė lietuvių poezija: eilėraščiai mieste“ („Współczesna poezja litewska: wiersze w mieście”) (Valstybės pažinimo centras, įėjimas iš Totorių g. 28)

Ekspozycje stałe „Valstybės tęstinumas: Nepriklausomybės kodas Kovo 11-osios Akte“ („Ciągłość państwa: kodeks niepodległości w ustawie z 11 marca”) oraz „Kelias į laisvę“ („Droga do wolności”) dla upamiętnienia odzyskania przez Litwę niepodległości. (Seimo lankytojų centras, Gedimino pr. 60)

Źródło: We love Lithuania

PODCASTY I GALERIE