Program stypendialny dla osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą

Od 2017 roku Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” będzie kontynuowała program stypendialny pn. „Program stypendialny dla osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą”, zainicjowany przez Fundację Semper Polonia w 1998 roku.

Program stypendialny dla osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą

Fot. Joanna Bożerodska

W roku 2017 program nie zmieni swojej formuły – Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” prowadzić go będzie według wzoru Fundacji Semper Polonia.

Programem objęci będą studenci polskiego pochodzenia mieszkający i studiujący na Litwie, a także w Bułgarii, Bośni i Hercegowinie, Białorusi, Chorwacji, Czechach, Czarnogórze, Gruzji, Łotwie, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainie oraz na Węgrzech.
Regulamin oraz wniosek stypendialny (w załączeniu) dostępne są tutaj: Wniosek Stypendialny – Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie – 2017 Regulamin Stypendialny – Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie

Więcej informacji nt. Programu stypendialnego dostępne jest pod linkiem: http://pol.org.pl/2017/09/15/program-stypendialny-dla-osob-polskiego-pochodzenia-studiujacych-za-granica-rozpoczelismy-nabor-wnioskow/

Uprzejmie informujemy, że kompletny wniosek na I semestr roku akademickiego 2017/2018 (semestr zimowy) wraz z załącznikami należy przesłać w jednym pliku PDF o objętości nie większej niż 50 MB na adres e-mail: [email protected] oraz pocztą na adres: ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa (z dopiskiem: Stypendia)

lub należy złożyć w sekretariacie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2017 r. (obowiązuje data wpływu).

Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.

Decyzja Komisji Stypendialnej dotycząca przyznania stypendium będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” (www.pol.org.pl) w formie imiennej listy stypendystów do 6 listopada 2017 r.

UWAGA: Wnioski niekompletne, na nieaktualnym formularzu i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

PODCASTY I GALERIE