Dostać się na Uniwersytet Wileński będzie trudniej

Mimo malejącej liczby abiturientów, Senat Uniwersytetu Wileńskiego od nowego roku akademickiego zwiększa minimalny próg punktowy na dwunastu programach studiów – z 3 (który obowiązuje obecnie wszystkie programy) do 4 punktów.

zw.lt
Dostać się na Uniwersytet Wileński będzie trudniej

Fot. Inga Juodytė

Te programy to: medycyna, odontologia, biochemia, farmacja, genetyka, mikrobiologia i biotechnologie, biologia molekularna, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, nauki polityczne, japonologia, skandynawistyka.

Jak podkreśla rektor uniwersytetu profesor Arturas Žukauskas, owo zwiększenie minimalnego progu punktowego jest symboliczne.

„W ostatnich latach poziom osób, które wstępują na tę uczelnię jest wyższy. W ten sposób jednak dajemy znak społeczeństwu, nauczycielom, uczniom i ich rodzicom, że Uniwersytet Wileński oczekuje wyższego poziomu wiedzy od osób, które wybierają studia na tej uczelni” – powiedział rektor.

Podkreślił jednocześnie, że finansowanie studiów i badań naukowych na tej uczelni- ze strony państwa – jest niewystarczające. Wynagrodzenie służbowe lektora na najlepszy, uniwersytecie na Litwie wynosi 525 euro po odliczeniu podatków, profesora najwyższej kategorii – 1090 euro.

PODCASTY I GALERIE