Prof. Wołkonowski: Filia UwB w Wilnie przeżywa złe czasy

Uczelnia, która ma kształcić przyszłe elity społeczności polskiej na Litwie i jest ostatnim ogniwem łańcucha pod hasłem „nauka w języku ojczystym od przedszkola do uniwersytetu”, boryka się z poważnymi trudnościami – alarmuje pierwszy dziekan Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku, dr hab. Jarosław Wołkonowski. W tym roku po raz pierwszy nie zebrano odpowiedniej liczby kandydatów na studia magisterskie, dyplom uczelni utrudnia kontynuowanie studiów na litewskich uniwersytetach, a dyplomy wydane absolwentom ostatniej promocji z powodu błędów technicznych nie zostały jeszcze uznane przez państwo litewskie. To tylko niektóre problemy, które wymienia Wołkonowski.