Prof. dr Krystyna Rutkowska – laureatką nagrody Uniwersytetu Warszawskiego!

Prof. dr Krystyna Rutkowska z Uniwersytetu Wileńskiego została laureatką nagrody Uniwersytetu Warszawskiego POLONICUM 2021.

zw.lt
Prof. dr Krystyna Rutkowska – laureatką nagrody Uniwersytetu Warszawskiego!

Krystyna Rutkowska/ Fot. Joanna Bożerodska

Nagroda Polonicum, której inicjatorem był ówczesny dyrektor Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego prof. Ryszard Kulesza, jest przyznawana badaczom zagranicznym za wybitne osiągnięcia w krzewieniu języka polskiego oraz wiedzy o polskiej kulturze i historii na świecie. Celem Nagrody jest promowanie kultury polskiej w dziedzinie języka, literatury, kultury, historii i sztuki za granicą.

Nagroda przyznawana jest raz do roku. W myśl regulaminu laureat otrzymuje statuetkę wykonaną z brązu oraz pamiątkowy dyplom. Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się w listopadzie podczas obchodów Święta Uniwersytetu Warszawskiego.

O wyborze laureata decyduje Kapituła Nagrody Polonicum w składzie:

– Rektor Uniwersytetu Warszawskiego lub jego przedstawiciel,
– Marszałek Senatu lub jego przedstawiciel,
– Minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego lub jego przedstawiciel,
– Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego lub jego przedstawiciel,
– Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” lub jego przedstawiciel,
– Dyrektor Biblioteki Narodowej lub jego przedstawiciel,
– Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
– Przewodniczący Rady Centrum Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego,
– Dyrektor Centrum Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronat nad Nagrodą objęli Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Marszałek Senatu RP i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

PODCASTY I GALERIE