Prezesem ZPL Wileńskiego Oddziału został Kubiak

168 delegatów z 53 kół Wilna podczas XV konferencji Wileńskiego Oddziału Miejskiego Związku Polaków na Litwie większością głosów na stanowisko prezesa wybrało Marka Kubiaka.

Ewelina Mokrzecka
Prezesem ZPL Wileńskiego Oddziału został Kubiak

Zjazd stołecznego oddziału ZPL burzliwe obrady rozpoczął wybraniem prezydium, w skład którego weszli: Krystyna Kratkowska, Janina Lisiewicz, Aleksander Sudujko.

Na początku referat sprawozdawczy wygłosiła wieloletnia prezes Alicja Pietrowicz, która podkreśliła, że wileński oddział może się szczycić m.in. swoją siedzibą. ,,Wymieniliśmy dach, instalację elektryczną, zostały zawieszone sufity, wymieniono system grzewczy oraz okna. Wyremontowano sanitariaty, wymieniono podłogi. Poza tym udało się nam zachować jedyną polską bibliotekę w Wilnie. Chciałabym zaapelować, by siedziba nadal nam służyła. Była otwarta i pełniła rolę integracyjną w Wilnie” – mówiła Pietrowicz. Jako swojego następcę wymieniała Edwarda Trusewicza.

Delegaci Zjazdu wytypowali pięciu kandydatów. Zostali nimi: Renata Cytacka, Rajmund Klonowski, Marek Kubiak, Edward Trusewicz i Edyta Tamošiūnaitė.

Kandydaci kolejno zaprezentowali swoje kandydatury oraz cele. ,,Startuję na prezesa miejskiego oddziału ZPL, który moim zdaniem, jest instytucją niezależną, posiadającą największy potencjał. Skupia on najwspanialszych przedstawicieli naszego społeczeństwa na Litwie” – powiedziała Renata Cytacka oraz poddała krytyce działalność oddziału. ,,Każdy z tu zebranych wie o stagnacji w tym oddziale. Każdy narzeka, każdy wyraża swoje niezadowolenie” – dodała. Jako przykład podała, że nikt z miejskich władz ZPL nie włączył się do obrony szkoły Lelewela.

Trusewicz w swojej mowie zaprzeczył słowom Cytackiej. ,,Mija się to z prawdą. Chociaż mamy demokrację i jest wolność słowa. Ale kto jak nie Państwo jako pierwsi składali podania do samorządu o wiece przy ambasadzie? To wileński oddział miejski. Kto jak nie Państwo do dziś dnia bierze udział w tych wiecach?” – pytał retorycznie kandydat. ,,Jesteśmy w stanie zachować stabilność bez rewolucji, tchnąć pewne novum w działalność wileńskiego oddziału” – mówił o niezależności miejskiej jednostki Trusewicz.

Rajmund Klonowski podkreślił, że ZPL powinien być przede wszystkim organizacją integrującą wszystkich Polaków, a także opowiedział o swoich osiągnięciach w kole. ,,Powinniśmy się rozwijać, powinniśmy realizować uchwały poprzedniego Zjazdu ZPL, podczas którego uchwalono, że należy dążyć do zakładania większej ilości polskich grup przedszkolnych w Wilnie, że należy dążyć do rozwoju nie tylko zachowywania stanu posiadania, ale do rozwoju polskiej oświaty, do odzyskania szkoły na Antokolu (…)” – wymieniał Klonowski.

Marek Kubiak, który w ZPL działa od samego początku zaznaczył, że przed organizacją stoi ogromne wyzwanie w kwestii zaktywizowania młodzieży. ,,Wszyscy zebrani tutaj tworzymy pewnego rodzaju rodzinę. Tworzymy rodzinę, bo mówimy w tym samym języku, obchodzimy święta narodowe, należymy do tej samej organizacji, a jednak chciałoby się, żeby tej integracji było więcej” – mówił Kubiak. Jak dodał, odkąd pamięta, bierze aktywny udział w życiu polskiej społeczności w kraju. ,,Jestem członkiem Klubu Włóczęgów Wileńskich, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych, należę do Forum Rodziców Szkół Polskich w rejonie wieleńskim, od 1989 roku gram na scenie Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie” – opowiadał Kubiak.

Edyta Tamošiūnaitė podkreśliła, że w swojej działalności zawsze kierowała się dobrem polskiej mniejszości na Litwie. ,,Społeczna praca i aktywność jest moim życiowym credo” – powiedziała radna stołecznego samorządu. ,,Ten dorobek, który był dotychczas, trzeba kontynuować (…) Musimy ponadto wzmacniać nasz oddział” – dodała oraz zachęciła do zakładania kół ZPL we wszystkich placówkach edukacyjnych miasta.

Prezesa Wileńskiego Oddziału Miejskiego ZPL wybrano dopiero w drugiej turze. W tajnym głosowaniu podczas pierwszej tury głosy delegatów rozłożyły się odpowiednio: Rajmund Klonowski – 10 głosów, Renata Cytacka – 16 głosów, Edyta Tamošiūnaitė – 28 głosów, Marek Kubiak – 55 głosów i Edward Trusewicz – 57 głosów. Dwie karty do głosowania były nieważne.

W drugiej turze większością głosów prezesem został Marek Kubiak – 89 głosów. Trusewicz zdobył 63 głosy.

PODCASTY I GALERIE