Prezentacja książki Machulaka: Czekaliśmy na tę książkę o Ejszyszkach

"Po co powstała ta książka? Chciałem sprowokować mieszkańców, ich gości oraz inne osoby, które się profesjonalnie zajmą historią tych ziem, zrobią coś doskonalszego, bo ja pisałem amatorsko. Myślę, że to będzie dobry początek i przewodnik dla tych, którzy zechcą pójść dalej"- podczas prezentacji swojej książki "W ejszyskiej stronie" mówił Mieczysław Machulak.

zw.lt
Prezentacja książki Machulaka: Czekaliśmy na tę książkę o Ejszyszkach

Fot. Roman Niedźwiecki

„Jestem pełna podziwu, że w tak krótkim czasie powstaje już czwarta książka autorstwa Mieczysława Machulaka. Jako mieszkanka rejonu uwielbiam nasz rejon i chcę bardzo podziękować autorowi za to, że zechciał napisać kolejną książkę, która tak dobrze odzwierciedla naszą rzeczywistość”- na spotkaniu w Ejszyszkach powiedziała Anna Jesvilienė, Dyrektor Polskiego Domu Kultury w Ejszyszkach.

„W ejszyskiej stronie” to kolejna praca Mieczysława Machulaka opisująca regiony Wileńszczyzny. Po krainach przedstawionych w książkach „W stronę Solecznik”, „W Dziewieniszkach i dalej” oraz „W dolinie Mereczanki” autor przenosi nas w nieodkryte okolice Ejszyszek. Obszernie przedstawia historię, położenie i walory turystyczne tych stron. Prezentacja książki na Litwie odbyła się 27 maja w Ejszyszkach.

„Cieszę się, że to spotkanie przebiega w przeddzień waszego wielkiego, dorocznego święta, jakim jest majówka. Majówka to takie polskie święto, nieważne czy w Polsce, czy tutaj. Myślę że my, Polacy, ten maj odczuwamy w sposób szczególny”- na spotkaniu w Ejszyszkach mówił autor książki Mieczysław Machulak.

Książka jest zbiorem rzetelnych i cennych – zarówno dla turysty, jak i historyka czy etnografa – informacji o regionie, jego zabytkach i mieszkańcach. Na tej ziemi liczna jest społeczność narodowości polskiej (w samym miasteczku Polacy stanowią ponad 80 procent ludności), jej też autor poświęca dużą część swojej książki.

Spodziewam się, że praca się wam spodoba, choć pewnie będą też głosy niezadowolenia. Zbierałem materiały przez kilka lat. Chciałem pogratulować państwu te dziesięć wieków historii Ejszyszek. Sama Litwa czy Polska jest niewiele starsza od pierwszych zapisach o waszym miasteczku”- mówił Machulak.

Ejszyszki to najbardziej polskie z polskich miast na terenach położnych na wschód od „kierzońskiej” granicy obecnej Rzeczypospolitej – tak o tym miejscu pisze sam Machulak. Jest to bodaj pierwsza tak wnikliwa i rozbudowana praca o tym terenie. Autor bazował na źródłach pisanych, ale opracowane przez niego kompendium wiedzy o Ejszyszkach i okolicy zawdzięczamy ponadto bezpośrednim przekazom mieszkańców tej miejscowości i okolic, także tych rozproszonych po świecie.

„Bardzo czekaliśmy na to dzieło. Wreszcie mamy książkę, którą można dać do ręki każdemu zwiedzającemu Ejszyszki, żeby mógł się dowiedzieć więcej o miasteczku i okolicach właśnie z tej książki. I czekamy być może na jeszcze bardziej dogłębną wersję książki, bo warto napisać o każdej gminie z osobna”- powiedział starosta Ejszyszek Miroslaw Bogdiun.

„Przyjaźń z Mieczysławem Machulakiem trwa od ponad dwudziestu lat. Powiedziałbym nawet, że na nasze warunki te wydania mają większą wagę niż trylogia Sienkiewicza. Dla nas są to dzieła „ku pokrzepieniu serc”, oparte na naszych faktach historycznych. Powinniśmy być dumni z naszej historii i pisać o naszej ziemi. Dziękuję za dzieło „W ejszyskiej stronie”. Zwracam się również z prośbą stworzenia encyklopedii osób naszego regionu, bo odczuwamy potrzebę takie właśnie wydania” – powiedział mer rejonu Zdzisław Palewicz.

„Jestem Ejszyszczaninem i bardzo cieszy mnie wydanie tej książki. Jest o czym pisać, bo Ejszyszki mają bogatą historię. Powstała tu np. jedna z pierwszych szkół na Litwie. Zachęcam to dalszego pisania i nieobawiania się krytyki”- mówił poseł na Sejm Leonard Talmont.

Mieczysław Machulak jest polskim regionalistą, krajoznawcą, historykiem.

Od 1991 roku zajmuje się krajoznawstwem i historią niektórych regionów. Założył dwa pisma o tematyce regionalnej: „Merkuriusz Połaniecki” (1991) i „Zeszyty Połanieckie” (1999) Od 2010 r. prowadzi stronę internetową www.soleczniki.pl.

Od 1999 r. rzecznik i współorganizator współpracy, a przede wszystkim pomocy dla polskich placówek oświatowych na Wileńszczyźnie (rejon solecznicki i miejscowość Ludwinowo pod Wilnem), zbiórka pomocy finansowej i rzeczowej. W latach 2001-2009 organizator kolonii dla polskich dzieci z Solecznik i Ludwinowa. Organizator licznych wyjazdów na Wileńszczyznę i Kresy Wschodnie dawnej Rzeczypospolitej – uczestniczyło w nich kilkaset osób. Autor pierwszego przewodnika w języku polskim po rejonie solecznickim (2002).

Artykuł powstał w ramach projektu „Dialog pomiędzy narodami”, który jest współfinansowany przez Fundusz Wsparcia Prasy, Radia i Telewizji.

PODCASTY I GALERIE