Prezentacja płyty DVD „Oratorium Ponarskie” w Wilnie

"Zbrodnia Ponarska przez lata była tematem tabu. Spróbowaliśmy o niej mówić językiem kultury. Zaprezentowaliśmy premierę "Oratorium Ponarskiego", pierwszego utworu muzycznego przybliżającego tragedię, której świadkiem stał się las ponarski"- podczas prezentacji płyty DVD "Oratorium Ponarskie" mówił Edward Trusewicz pomysłodawca i autor libretta oratorium.

zw.lt
Prezentacja płyty DVD „Oratorium Ponarskie” w Wilnie

Fot. Roman Niedźwiecki

Płyta została zaprezentowana w Domu Kultury Polskiej w Wilnie 1 września, w kolejną rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Wileńska premiera Oratorium miała miejsce 25 stycznia br. w Litewskiej Filharmonii Narodowej.

Oratorium Ponarskie skomponowane zostało przez ukraińskiego kompozytora mieszkającego w Polsce Maxa Fedorova. W Wilnie utwór został wykonany przez Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku i jego solistę Macieja Nerkowskiego oraz przez Kowieńską Orkiestrę Symfoniczną.

„Właśnie dziś, w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej pragniemy oddać w państwa ręce płytę DVD, nagranie zrealizowane podczas wileńskiej premiery utworu”- do zebranych podczas prezentacji płyty zwrócił się Edward Trusewicz.

„W imieniu własnym oraz artystów Opery i Filharmonii Podlaskiej pragnę serdecznie podziękować za udział w niezwykłym wspólnym projekcie, jakim był koncert premierowy autorstwa Maxa Fedorowa, z librettem Pana autorstwa, który odbył się w Filharmonii Narodowej w Wilnie. W ciągu zaledwie trzech lat w Ponarach z rąk hitlerowców i ich sojuszników straciło życie około stu tysięcy osób. Przywrócenie pamięci o tych wydarzeniach uważamy za ważne zadanie i zaszczytem jest dla nas możliwość do przyczynienia się do popularyzacji wiedzy o historii tego miejsca”- słowa dyrektora Opery białostockiej Damiana Tanajewskiego przekazała kierownik Chóru prof. Wioleta Wilecka.

Oratorium Ponarskie napisane w oparciu o materiały archiwalne – to spowiedź mężczyzny będącego w czasie wojny na służbie w litewskiej policji kolaborującej z Niemcami, który niejednokrotnie w Ponarach pociągał za spust. Muzycznemu dialogowi byłego kata i księdza towarzyszy animowany film przedstawiający treść oratorium z wykorzystaniem zdjęć ofiar, a także zdjęć obecnego zespołu pomnikowego w Ponarach i lasu ponarskiego.

Po prezentacji można było nabyć płyty DVD z nagraniem „Oratorium Ponarskiego”. W dłuższej perspektywie pojawi się możliwość nabycia płyty przez osoby, które nie uczestniczyły w spotkaniu.

Ponary – to w czasie wojny las na obrzeżach Wilna, dzisiaj dzielnica Wilna, gdzie w latach 1941-1944 dokonywano egzekucji. Ogółem w Ponarach życie straciło – w zależności od szacunków – od 56 do 70 tys. Żydów – obywateli polskich oraz od 2 do 20 tys. Polaków. W lesie ponarskim mordowano także przedstawicieli innych narodów: Cyganów, Tatarów, Białorusinów, jeńców sowieckich, litewskich działaczy komunistycznych.

Sprawcami mordu byli Niemcy i kolaborujący z nimi Litwini. Ofiary była zakopywane w siedmiu dołach. Pod koniec wojny, w ramach zacierania śladów po zbrodni, z dołów wydobyto około 68 tys. ciał ofiar i spalono.
Pierwszy pomnik upamiętniający ofiary zbrodni w Ponarach został wzniesiony w czasach radzieckich, tuż w po wojnie. Potem wzniesiono pomnik upamiętniający Żydów, którzy tu zginęli. W 2000 roku staraniem Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska” i „Wspólnoty Polskiej” w Ponarach odsłonięto kilkunastometrowy metalowy krzyż z tablicami, na których są umieszczone nazwiska zamordowanych Polaków.

Teren zespołu memorialnego w Ponarach to teren blisko 20 hektarów. Poza większymi pomnikami są tu mniejsze, upamiętniające poszczególne osoby, są też oznakowane „doły śmierci”.

 

PODCASTY I GALERIE