Prezentacja książki „W obliczu Zagłady” i dyskusja

Muzeum Historii Żydowskiej im. Gaona, Ambasada RP w Wilnie, Instytut Polski w Wilnie oraz Polski Instytut Stosunków Międzynarodowych zapraszają na wydarzenie „W obliczu Zagłady. Rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 1939–1945”.

zw.lt
Prezentacja książki „W obliczu Zagłady” i dyskusja

Wydarzenie odbędzie się 26 stycznia w godz. 11:00-13:00 w Muzeum Historii Żydowskiej im. Gaona w Wilnie (ul. Naugarduko 10).

11:00 – Oficjalne rozpoczęcie
11:15-12:15 – Panel dyskusyjny

Uczestnicy dyskusji:

  • Piotr Długołęcki – redaktor naukowy prezentowanej publikacji, PISM, Warszawa
  • Dr Simonas Strelcovas – dyrektor Muzeum Historii Żydowskiej im. Gaona w Wilnie
  • Dr. Olga Barbasiewicz – Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
  • Dr. Linas Venclauskas – Dom-Muzeum Chiuny Sugihary

Moderator:

  • Dr. Andrzej Pukszto – Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu Witolda Wielkiego

12:15-12:30 – Q&A

Dyskusja odbędzie się w języku angielskim.

Tematy dyskusji:

  • pełny zakres wysiłków i ich motywacje
  • fałszowanie dokumentów lub uzyskanie niezbędnych dokumentów
  • znaczenie tematu żydowskiego w szerszej perspektywie polskiej polityki II wojny światowej
  • problem antysemityzmu
  • temat żydowskich uchodźców na całym świecie

Dyskusja na podstawie książki „W obliczu Zagłady. Rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 1939–1945” ma na celu omówienie działalności polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej w czasie II wojny światowej.

Publikacja przedstawia 554 dokumenty archiwalne (oraz wiele innych cytowanych w przypisach) związanych z działalnością polskiego rządu na uchodźstwie w zakresie ratowania Żydów w czasie II wojny światowej. Dokumenty te ujawniają systematyczną i szeroko zakrojoną działalność polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej w niesieniu pomocy i ratowaniu Żydów na wszystkich etapach wojny. Książka obejmuje działania prezydenta, premiera oraz poszczególnych ministerstw i agencji, ale przede wszystkim ukazuje ciągłą pracę polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych, Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej oraz Polskiego Czerwonego Krzyża.

Potwierdzenie obecności – do 25 stycznia 2023 r. na adres [email protected]

PODCASTY I GALERIE