Prezentacja książki „W dolinie Mereczanki”

W najbliższy piątek w Rudnikach odbędzie się prezentacja książki Mieczysława Machulaka „W dolinie Mereczanki”. Spotkanie odbędzie się o godz. 18 w sali imprez w Rudnikach, poinformował rejonu solecznickiego.

zw.lt
Prezentacja książki „W dolinie Mereczanki”

Fot. salcininkai.lt

Wcześniej Mieczysław Machulak wydał dwie książki poświęcone rejonowi solecznickiemu „W stronę Solecznik” oraz „W Dziewieniszkach i dalej”.

Wydanie książki „W zakolu Mereczanki” zostało sfinansowane przez Solecznicki Rejonowy Oddział Związku Polaków na Litwie.

Mieczysław Machulak urodził się 26 maja 1958 roku w Hucie Józefów. Jest regionalistą, krajoznawcą i historykiem.

1983 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od 1985 roku związany zawodowo z Połańcem, gdzie pracuje jako urzędnik.

Od 1991 roku zajmuje się krajoznawstwem i historią niektórych regionów. Założył dwa pisma o tematyce regionalnej: „Merkuriusz Połaniecki” (1991) i „Zeszyty Połanieckie” (1999) Od 2010 r. prowadzi stronę internetową www.soleczniki.pl.

Od 1999 r. rzecznik i współorganizator współpracy, a przede wszystkim pomocy dla polskich placówek oświatowych na Wileńszczyźnie (rejon solecznicki i miejscowość Ludwinowo pod Wilnem), zbiórka pomocy finansowej i rzeczowej. W latach 2001-2009 organizator kolonii dla polskich dzieci z Solecznik i Ludwinowa. Organizator licznych wyjazdów na Wileńszczyznę i Kresy Wschodnie dawnej Rzeczypospolitej – uczestniczyło w nich kilkaset osób. Autor pierwszego przewodnika w języku polskim po rejonie solecznickim (2002).
W 2008 roku otrzymał nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

PODCASTY I GALERIE