Prezentacja książki „Poezye Adama Mickiewicza. Tom pierwszy”

Muzeum Uniwersytetu Wileńskiego zaprasza na prezentację książki „Adomo Mickevičiaus Poezija. Pirmas tomas / Poezye Adama Mickiewicza. Tom pierwszy”, które odbędzie się 9 lutego 2023 r. o godz. 18:00 w Auli Kolumnowej Uniwersytetu Wileńskiego (Mažoji aula, ul. Universiteto 3).

zw.lt
Prezentacja książki „Poezye Adama Mickiewicza. Tom pierwszy”

W 2022 r. obchodziliśmy jubileusz polskiego i litewskiego Romantyzmu. Za jego początek uważa się wydanie pierwszego tomu „Poezyj” Adama Mickiewicza. W 1822 r. ta książka ukazała się w działającej przy Uniwersytecie Wileńskim drukarni Józefa Zawadzkiego. Z okazji jubileuszu, dokładnie po 200 latach, Muzeum Uniwersytetu Wileńskiego ponowiło wydanie: „Adomo Mickevičiaus Poezija. Pirmas tomas / Poezye Adama Mickiewicza. Tom pierwszy”.

Jest to solidna publikacja źródłowa przygotowana w języku litewskim i polskim, zawierająca oryginalne teksty Adama Mickiewicza oraz ich nowe tłumaczenia na język litewski. Mamy tu też krytycznoliterackie teksty badaczy literatury i redaktorów dotyczące historii pierwszej książki Mickiewicza oraz dziejów przekładów zawartych w niej utworów na język litewski. Równie ważne są zdobiące wydanie ilustracje autorstwa słynnego artysty Stasysa Eidrigevičiusa.

Uczestnicy spotkania: prof. dr hab. Regina Koženiauskienė, dr Reda Griškaitė, prof. dr Brigita Speičytė, dr Teresa Dalecka.

Moderator spotkania: dyrektor Muzeum Uniwersytetu Wileńskiego Monika Ramonaitė

Spotkanie odbędzie się w języku litewskim i polskim.

Spotkanie będzie filmowane i fotografowane.

Wydanie książki zostało sfinansowane przez: Radę Kultury Litwy, Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz Instytut Polski w Wilnie.

Źródło: Facebook/ Uniwersytet Wileński

PODCASTY I GALERIE