Prezentacja książki „Poezye Adama Mickiewicza. Tom pierwszy”

W 2022 r. obchodziliśmy jubileusz polskiego i litewskiego Romantyzmu. Za jego początek uważa się wydanie pierwszego tomu „Poezyj” Adama Mickiewicza. W 1822 r. ta książka ukazała się w działającej przy Uniwersytecie Wileńskim drukarni Józefa Zawadzkiego. Z okazji jubileuszu, dokładnie po 200 latach, dziś, 9 lutego, na Uniwersytecie Wileńskim odbyła się prezentacja książki „Adomo Mickevičiaus Poezija. Pirmas tomas / Poezye Adama Mickiewicza. Tom pierwszy” w dwóch językach.

zw.lt
Prezentacja książki „Poezye Adama Mickiewicza. Tom pierwszy”

fot. ZW/ Bartosz Frątczak

Jest to solidna publikacja źródłowa przygotowana w języku litewskim i polskim, zawierająca oryginalne teksty Adama Mickiewicza oraz ich nowe, dosłowne tłumaczenia na język litewski. Znajdziemy tu też krytycznoliterackie teksty badaczy literatury i redaktorów dotyczące historii pierwszej książki Mickiewicza oraz dziejów przekładów zawartych w niej utworów na język litewski.

Na język litewski teksty Mickiewicza przełożyła prof. Regina Koženiauskienė, tłumacz, językoznawca, doktor habilitowana nauk humanistycznych.

„Do przekładów poezji Mickiewicza zabierało się mnóstwo litewskich autorów, najwybitniejsi autorzy tłumaczyli Mickiewicza. Dopiero po uważnym wczytaniu się w przekłady zrozumiałam, że za przetłumaczenie całości na język litewski warto wziąć się jednemu człowiekowi” – mówi R. Koženiauskienė, zapytana o to, co sprawiło, że zdecydowała się na przetłumaczenie tak obszernej książki na język litewski.

Równie ważne są zdobiące wydanie ilustracje autorstwa słynnego artysty Stasysa Eidrigevičiusa.

Prezentacja wydania, które ukazało się m.in. przy wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Funduszu Promocji Kultury oraz Instytutu Polskiego w Wilnie odbyła się w czwartek na Uniwersytecie Wileński.

Profesor dodała, że „to nie jest jedynie przekład ballad i romansów, to historia pierwszych 200 lat tej książki, „wianek nad wiankami” dla instytutów i muzeów imienia poety w Polsce, na Litwie i w świecie, dar na jubileusz ukochanego Wilna i jego perły Uniwersytetu Wileńskiego”.

„Podczas planowania Roku Polskiego i Litewskiego Romantyzmu Muzeum Uniwersytetu Wileńskiego zastanawiało się, w jaki sposób można godnie go uczcić. Obok wielu różnych imprez okolicznościowych uznaliśmy, że ważne jest przypomnieć to, co było początkiem tego romantyzmu, czyli pierwszy zbiór poezji Adama Mickiewicza” – powiedziała kierownik projektu Monika Ramonaitė. Przypomniała, że oryginał książki Adama Mickiewicza ukazał się w 1822 roku w działającej na Uniwersytecie Wileńskim drukarni Józefa Zawadzkiego.

Wydanie książki zostało sfinansowane przez: Radę Kultury Litwy, Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz Instytut Polski w Wilnie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Źródło: Info własne, PAP.

PODCASTY I GALERIE