Prezentacja książki Mieczysława Jałowieckiego „Na skraju Imperium” w Wilnie

Wczoraj, 4 października w Ratuszu w Wilnie odbyła się prezentacja książki Mieczysława Jałowieckiego „Na skraju Imperium” w Wilnie. Proza opowiada o dzieciństwie i młodości autora, które spędził głównie na terenach dzisiejszej Litwy i Łotwy – swoich rodzinnych stronach oraz terenach jego aktywności zawodowej i dyplomatycznej w tamtym czasie. Wspomnienia ukazują obraz dawnej, barwnej, wielokulturowej i wielonarodowościowej Rzeczypospolitej, stanowiącej dziedzictwo współczesnej Litwy, Łotwy i Polski.

zw.lt
Prezentacja książki Mieczysława Jałowieckiego „Na skraju Imperium” w Wilnie

Fot. ZW/ Bartosz Frątczak

Wspomnienia urodzonego w majątku Syłgudyszki na Litwie Mieczysława Jałowieckiego (1876-1963) – polskiego dyplomaty, przedsiębiorcy, ziemianina, delegata Rządu Polskiego w Gdańsku (1919-1920) – zostały spisane przez Autora pod koniec życia, w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy przebywał na emigracji w Anglii. Tom Na skraju imperium po raz pierwszy został przygotowany do druku przez jego wnuka Michała Jałowieckiego, który dokonał wyboru najważniejszych i najciekawszych historii, dotyczących przemian i wydarzeń w Europie końca XIX i pierwszej połowy XX wieku, zachowanych w rodzinnych archiwach. Książka po raz pierwszy została wydana w 2000 r. przez wydawnictwo Czytelnik. Instytut Polonika prezentuje nowe wydanie książki w trzech wersjach językowych: litewskiej, łotewskiej i polskiej.

Autorkami przekładu na język łotewski są: Zane Štāla oraz Marta Wiślicka, na język litewski Inesa Szulska i Greta Lemanaitė Deprati. Redakcją wersji polskiej zajmowała się Gabriela Marszałek.

Publikacja wzbogacona została materiałem ilustracyjnym pochodzącym ze źródeł archiwalnych Polony, Biblioteki Narodowej oraz kolekcji prywatnych.

W spotkaniu wzięli udział:
Przedmówcy:
Dr Małgorzata Stefanowicz-Pecela, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie
Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Instytutu Polonika
Perlis Vaisieta, dyrektor Ratusza w Wilnie
Andrzej Jałowiecki, prawnuk Mieczysława Jałowieckiego
Prelegenci:
Dr hab. Inesa Szulska, tłumaczka przekładu na język litewski
Doc. dr Andrzej Pukszto, historyk i politolog związanym z Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie. W latach 2009-2020 kierował Katedrą Politologii na wspomnianym uniwersytecie. Kierownik Stacji Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego w Wilnie, adiunkt wizytujący Studium (od stycznia 2021 r.).
Małgorzata Kozicz, dziennikarka (moderatorka spotkania)

Organizator: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”, Instytut Polski w Wilnie; parter: Ratusz w Wilnie

Źródło: Instytut Polski w Wilnie

PODCASTY I GALERIE