Prawie tysiąc nowych miejsc w przedszkolach Wilna

Prawie tysiąc nowych miejsc stworzono w przedszkolach wileńskich, utworzono 47 dodatkowych grup.

zw.lt
Prawie tysiąc nowych miejsc w przedszkolach Wilna

Fot. Joanna Bożerodska

To dzięki efektywnemu wykorzystaniu już istniejących pomieszczeń, które zostały odremontowane.

Już od dziś jest wysyłana informacja do rodziców o wolnych miejscach w przedszkolach. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia, rodzice w ciągu dziesięciu dni kalendarzowych powinni podpisać umowę z daną placówką oświatową. Jeśli nie są w stanie zawrzeć umowy w wyznaczonym czasie, koniecznie muszą powiadomić administrację przedszkola o odroczeniu terminu.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola są przyjmowane w trybie ciągłym.

Na utworzenie nowych grup, nabycie mebli, zabawek i potrzebnego sprzętu samorząd przeznaczył w tym roku 1,5 mln euro.

PODCASTY I GALERIE