Prawa mniejszości narodowych na Litwie w raporcie EFHR

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przedstawiła przygotowany przez siebie raport „Przestrzeganie praw człowieka na Litwie w latach 2012 – 2013 (Prawa mniejszości narodowych na Litwie)”.

zw.lt
Prawa mniejszości narodowych na Litwie w raporcie EFHR

Fot. EFHR

W raporcie obejmującym lata 2012-2013, szczególną uwagę poświęcono ochronie praw mniejszości narodowych, w tym kwestiom związanym z oświatą, pisownią imion i nazwisk, języków mniejszości narodowych w sferze publicznej oraz z nazewnictwem topograficznym.

Oprócz tego szeroko omawiana jest problematyka mowy nienawiści w internecie, udziału organów międzynarodowych w dyskusji na temat praw człowieka na Litwie oraz wniosków i rekomendacji z raportów na temat praw mniejszości narodowych na Litwie, przygotowywanych przez inne krajowe i międzynarodowe organizacje.

„Przedstawione w niniejszym raporcie wyniki działalności Fundacji w latach 2012–2013 jednoznacznie potwierdzają konieczność kontynuowania działań na rzecz ochrony praw człowieka, w tym praw mniejszości narodowych na Litwie. EFHR ma nadzieję, że zawarte w raporcie wnioski i rekomendacje (m.in. przyjęcie ustawy gwarantującej ochronę prawną mniejszościom narodowym i etnicznym; nowelizacja ustawy o oświacie; promocja praw człowieka i wieloetniczności, badanie i eliminowanie wszelkich przypadków dyskryminacji przedstawicieli mniejszości narodowych; zmiana doktryny sądów litewskich i instytucji państwowych odnoszących się do ratyfikowanych przez Litwę traktatów i konwencji międzynarodowych) zostaną uwzględnione przez odpowiednie władze, które jak najszybciej podejmą niezbędne kroki w celu całościowej i zgodnej ze standardami międzynarodowymi ochrony praw człowieka, w tym mniejszości narodowych, na Litwie” – podkreślają członkowie EFHR.

Ze szczegółowym raportem od dziś można zapoznać się na stronie internetowej EFHR.

PODCASTY I GALERIE