Pracownicy samorządu sami ustalają godziny pracy

Pracownicy Samorządu Miasta Wilna mają odtąd prawo do indywidualnego wyboru, kiedy przyjść do pracy i kiedy z niej wyjść. Z uwzględnieniem potrzeb pracowników pozwolono na wybór różniącego się nie więcej niż dwie godziny czasu pracy, z zachowaniem ośmiogodzinnego dnia pracy, 40 godzin pracy w ciągu 5 dni roboczych i dwóch dni wolnych.

zw.lt
Pracownicy samorządu sami ustalają godziny pracy

Fot. vilnius.lt

Po ocenieniu potrzeb oraz opinii pracowników i urzędników państwowych, nowe władze samorządowe zatwierdziły nowy tryb pracy, zgodnie z którym pracownicy codziennie sami wybierają czas rozpoczęcie pracy – od 7.00 do 9.00 rano, i odpowiednio, po 8 godzinach pracy, czas zakończenia pracy – od 16.00 do 18.00.

Zdaniem władz samorządu, płynne godziny pracy ułatwią pracownikom pogodzenie obowiązków służbowych i rodzinnych, pomogą w uniknięciu korków w mieście.

Są też wyjątki – z uwzględnieniem znaczenia zajmowanego stanowiska, dyrektorowie departamentów i szefowie działów podlegający dyrektor administracji mogą wybierać czas rozpoczęcia pracy do 8 godz. rano, ale nie później. Działy obsługujące interesantów będą pracowały w dawnym trybie – od 7.30.

PODCASTY I GALERIE