Prace związane z Górą Zamkową odroczone na przyszły rok

Najważniejsze prace związane z powstrzymaniem osuwania się Góry Giedymina zostaną odroczone na przyszły rok.

BNS
Prace związane z Górą Zamkową odroczone na przyszły rok

Fot. BNS/ Irmantas Gelūnas

Litewskie muzeum narodowe o oraz eksperci odpowiedzialni za uporządkowanie usuwających się zboczy góry zamkowej twierdzą, ze bardziej intensywne prace można będzie rozpocząć w maju, kiedy grunt w sposób naturalny się osuszy.

Resort kultury twierdzi, ze został już przygotowany plan ratowania góry, którego realizację już rozpoczęto. Nadzór nad realizacją prac sprawuje grupa zadaniowa, w skład której wchodzą przedstawiciele resortu środowiska, kultury, stołecznego samorządu i muzeum narodowego. Eksperci twierdzą, że górna warstwa gruntu – od 1,5 do 4 metrów jest wciąż bardzo niestabilna.

Natomiast Birutė Kulnytė, dyrektor litewskiego Muzeum Narodowego twierdzi, ze oskarżenia pod jej adresem nie maja nic wspólnego z osuwająca się Góra Giedymina. „Tak naprawdę Góra nikogo nie obchodzi, chodzi tu tylko o moja głowę”- mówi Kulnytė, podkreślając, ze sprawy związane z uporządkowaniem wzgórza nie jest charakterystyczną funkcją muzeum. Dyrektorka podkreśla, że muzeum nie ma czasu i sił odpowiadać na wszelką krytykę. Według Birutė Kulnytė, to nie muzeum powinno dbać o Górę Zamkową tylko Dyrekcja Rezerwatu Kulturowego Zamków Wileńskich.

Tymczasem wilnianie już się niepokoją losami sąsiedniego wzgórza – Góry Trzykrzyskiej. Zwrócili się z listem do otwartym do premiera, bowiem obawiają się, ze może ja spotkać los Góry Zamkowej.

Dyrekcja Rezerwatu Kulturowego Zamków Wileńskich przygotowała plan, który zakłada m.in. wycięcie części drzew, uporządkowanie ścieżek i tarasów widokowych. Ma no to być przeznaczonych około 1 mln środków unijnych.

PODCASTY I GALERIE