Powstanie szlak turystyczny na Wileńszczyźnie

Spółka pożytku publicznego Lietuvos verslo paramos agentūra i Administracja Samorządu Rejonu Solecznickiego podpisały umowę dotycząca finansowania i administrowania projektu „Szlak turystyczny Litwy Południowo-Wschodniej”.

zw.lt
Powstanie szlak turystyczny na Wileńszczyźnie

Realizacja projektu zostanie zrealizowana za środki z unijnych funduszy strukturalnych w wysokości 254 tysięcy euro.

Wspólny szlak turystyczny połączy rejonu solecznicki, wileński i święciański.

Projekt ma na celu zachęcenie Litwinów i turystów zza granicy do odwiedzania i zapoznania się z Wileńszczyzną.

PODCASTY I GALERIE