Powstała Rada Rozwoju Wileńszczyzny

19 października podjęto ważny krok w kierunku bliższej współpracy między samorządami. Na Zamku w Trokach podpisano porozumienie o utworzeniu Rady Rozwoju Wileńszczyzny. Umowa została zawarta między Wilnem a rejonami - wileński, elektreńskim, szyrwinckim, solecznickim, święciańskim, trockim i wiłkomierskim. 

vrsa.lt
Powstała Rada Rozwoju Wileńszczyzny

Nuotr. Sigita Nemeikaitė (trakai.lt)

Celem utworzeniu Wileńskiej Rady Rozwoju Regionalnego jest stworzenie nowej skutecznej polityki regionalnej opartej na niezależności regionalnej – wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego, niwelowanie różnic między Wileńszczyzną a innymi regionami oraz między samorządami Wileńszczyzny, wspieranie współpracy samorządów w celu zwiększenia efektywności stref rozwoju i świadczenia usług publicznych.

Zdaniem mer rejonu wileńskiego Marii Rekść, powołanie rady jest bardzo ważnym krokiem w kierunku zacieśnienia współpracy między samorządami. „Łącząc siły, będziemy mogli współpracować i wykonywać wiele pożytecznych prac w regionach, zwiększając ich rozwój społeczny i gospodarczy. Wspólnie będziemy szukać sposobów na zmniejszenie i dysproporcji regionalnych. Nie mam wątpliwości, że zrealizowanych zostanie wiele pożytecznych projektów, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju na terenach samorządów należących do regionu”- powiedziała Maria Rekść.  

PODCASTY I GALERIE