Powstała książka o bł. ks. Michale Sopoćko

"Kapłan według serca mojego" to książka autorstwa ks. Mariusza Marszałka, która ma przybliżyć postać bł. ks. Michała Sopoćki. Pozycję można nabyć w wileńskich parafiach i księgarniach polskich.

zw.lt
Powstała książka o bł. ks. Michale Sopoćko

Fot. materiały prasowe

„”Cudze chwalicie swego nie znacie” – to znane polskie przysłowie, w którym jest sporo prawdy. I z pewnością odnosi się ono do Wileńszczyzny i jej mieszkańców. Jakże wielu wiernych Wilna i okolic szuka duchowych wzorców w życiu ojca Pio czy św. Tereski z Lisieux, zapominając przy tym o lokalnych świętych, których Kościół wyniósł na ołtarze. Jednym z nich jest bł. ks. Michał Sopoćko. To właśnie jego tytułem został konsekrowany kościół w Czarnym Borze. Nie było to małe wydarzenie, zważywszy na fakt, że to pierwszy kościół na świecie pw. spowiednika św. Faustyny Kowalskiej. Niestety postać ta nie jest jeszcze dobrze znana szerokiemu gronu odbiorców” – mówi ks. Mariusz Marszałek.

W wydanej w lutym książce „Kapłan według serca mego” przybliża on duchową drogę do świętości bł. Michała Sopoćki. Książka wskazuje na zasadnicze rysy jego kapłańskiej posługi oraz odnosi się do aktualnych problemów formacji duchowieństwa. Możemy w niej znaleźć wiele cytatów z pism tej wielkiej postaci Wileńszczyzny. Publikacja ukazała się jednocześnie w dwóch językach – polskim i litewskim.

Książkę, w cenie 5 Euro, można nabyć, w księgarni „Elephas”, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, a także przy parafiach (m.in. w Kalwarii Wileńskiej, w kościele pw. św. Rafała Archanioła, w Katedrze (po litewsku), w Mickunach, w Czarnym Borze, w Nowej Wilejce (parafia Królowej Pokoju), w kościele pw. Ducha Świętego).

PODCASTY I GALERIE