Powstał Wschodni Fundusz Dobroczynności: 70 tys. zł na Hospicjum

Z inicjatywy Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” został utworzony Wschodni Fundusz Dobroczynności (WFD), który stanowi instrument uzupełniający dotychczasowe działania Fundacji w zakresie pomocy socjalnej i charytatywnej.

zw.lt
Powstał Wschodni Fundusz Dobroczynności: 70 tys. zł na Hospicjum

Na WFD jako pierwsza środki przekazała Fundacja PZU.

Kwota ponad 70 tysięcy złotych zostanie przeznaczona na zakup sprzętu dla Hospicjum im. bł. ks. Sopoćki w Wilnie, na wsparcie uzdolnionych dzieci i młodzieży z Litwy i Łotwy, a także na intensywną rehabilitację wieloletniej dziennikarki „Kuriera Wileńskiego”, Alwidy Bajor.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” – fundacja założona w 1992 w Warszawie przez ówczesnego szefa Urzędu Rady Ministrów, w imieniu Ministerstwa Skarbu Państwa.

Celem działania Fundacji jest niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych w krajach byłego ZSRR i byłego bloku komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej.

PODCASTY I GALERIE