Powstaje katalog polskich miejsc pamięci narodowej

Z inicjatywy polskiej placówki dyplomatycznej w Wilnie powstaje katalog polskich miejsc pamięci narodowej na Litwie. Udokumentowano już ponad 200 takich miejsc. Katalog na specjalnej stronie internetowej zostanie udostępniony w przyszłym roku.

PAP
Powstaje katalog polskich miejsc pamięci narodowej

Fot. Dorota Skoczyk

„Ziemia wileńska, Litwa są naznaczone wieloma wydarzeniami historycznymi, wojnami, walkami o niepodległość Polski, a wcześniej Rzeczypospolitej” – powiedział PAP kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie Marcin Zieniewicz.

Wiele grobów ludzi znanych, zasłużonych niestety nie przetrwało do dzisiaj. W celu zachowania pamięci o istniejących miejscach powstała inicjatywa skatalogowania polskich cmentarzy wojskowych, grobów żołnierskich i pomników.

„Chodzi o to, żeby zebrać informacje o tych miejscach i udostępnić dla osób zainteresowanych, by z łatwością mogli je odnaleźć” – wskazał konsul.

Do jej pory udokumentowano ponad 200 miejsc polskiej pamięci narodowe na Litwie ze zdjęciami czy opisami. W sumie zgromadzono ponad 500 stron informacji i około 1000 fotografii. Zieniewicz dodał, że informacje pochodzą „głównie z naszego archiwum, publikacji historycznych dotyczących tej ziemi i oczywiście mieszkańców poszczególnych miejscowości”.

„Stworzenie katalogu jest nowatorskim projektem naszej placówki dyplomatycznej, ale bez zaangażowania się w niego polskiej społeczności lokalnej, pracowników samorządowych, miłośników swoich małych ojczyzn jego realizacja nie byłaby możliwa” – podkreślił.

W przyszłym roku katalog polskich miejsc pamięci narodowej będzie dostępny na specjalnie utworzonej w tym celu stronie internetowej.

Jak wskazuje konsul, strona będzie miała charakter interaktywny, pozwalający na skomponowanie własnej trasy patriotyczno-turystycznej, gdyż zdjęcia będą opatrzone współrzędnymi pozycji GPS danego miejsca.

„Użytkownik strony będzie mógł wybrać określoną tematykę na przykład dotyczącą powstania styczniowego, czy wojny polsko-bolszewickiej, II wojny światowej, wówczas na mapie wyświetlą się punkty danego okresu historycznego z danymi GPS i w ten sposób można będzie ułożyć własną ścieżkę” – mówił polski dyplomata.

Według niego udostępnienie strony dla użytkowników nie oznacza, że realizacja projektu zostanie zakończona. „Ta strona będzie ciągle uzupełniania w miarę pozyskiwania nowych informacji” – zapowiedział Zieniewicz.

PODCASTY I GALERIE