Powróciły „Recepty na Kulturę”

Po trzech miesiącach przerwy znowu wystartował projekt Recepta na Kulturę, realizowany wspólnie przez Dom Nauczyciela w Wilnie, Samorząd Miasta Wilna oraz przychodnię Centro.

zw.lt
Powróciły „Recepty na Kulturę”

Fot. Ewelina Mokrzecka

Już od pierwszych dni kwietnia lekarze przychodni pacjentom cierpiącym na choroby nowotworowe, choroby serca, naczyń krwionośnych, a także depresję, wypisując receptę na leki wręczają zaproszenie na różnego rodzaju imprezy kulturalne odbywające się w Wilnie. W projekcie bierze udział 10 placówek kultury – między innymi Filharmonia Narodowa, Rosyjski Teatr Dramatyczny, kino Skalvija, Teatr Oslarasa Koršunovasa, kościół św. Katarzyny i inne – które co miesiąc oferują bezpłatną możliwość obejrzenia koncertu, sztuki teatralnej czy wystawy.

„Pomysł proejktu przywiozłam z Finlandii. Tam był on z powodzeniem realizowany i bardzo popularny. Cieszę się, że przyjął się on także na Litwie” – powiedziała inicjatorka akcji, dyrektorka Domu Nauczyciela w Wilnie Zita Žepnickienė.

„Uważamy, że projekt ten jest naprawdę potrzebny. Ludzie chorzy na przewlekłe, często ciężkie choroby są naprawdę wrażliwi, krusi. Potrzebują ośmielenia, dobrego słowa, rozmowy. Ta inicjatywa pozwala im uciec przed samotnością, wyjść z domu, doznać pozytywnych emocji, które są im tak bardzo potrzebne” – w rozmowie z zw.lt podkreśliła Z. Žepnickienė.

„Jeszcze żadna placówka na Litwie nie leczyła swoich pacjentów za pomocą kultury, bardzo cieszymy się z tego projektu i jego wyników. W ubiegłym roku „recepty na kulturę” – zaproszenia na imprezy kulturalne otrzymało 2500 pacjentów, trzecia część z nich – po kilka razy. Ogółem rozdano 3420 recept. Projekt trwał przez 8 miesiący, przy jego realizacji pracowało 110 osób” – poinformował dyrektor przychodni Centro Kęstutis Štaras.

PODCASTY I GALERIE