Powoli kończy się termin rekrutacji na studia

23 lipca kończy się termin składania wniosków w międzyuczelnianym systemie rekrutacji studentów LAMA BPO.

Powoli kończy się termin rekrutacji na studia

W ogólnym systemie rekrutacji uczestniczą 44 uczelnie wyższe, w tym Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Na pierwszy rok przyjętych zostanie 120 osób na ekonomię i 60 na informatykę.

Rekrutacja na studia ekonomiczne i informatyczne w wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie będzie się odbywała w ramach trzech etatów, w sumie potrwa niemal do końca września. Dziekan dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego prof. dr hab Jarosław Wołkonowski:

prof. dr hab Jarosław Wołkonowski

Do 23 lipca złożyć dokumenty powinni ci, którzy ubiegają się o studia bezpłatne, finansowane przez rząd litewski. Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie ma propozycję również dla osób z wykształceniem wyższym – od października ruszają studia podyplomowe z zakresu biznesu międzynarodowego,

W tym tygodniu prace dyplomowe broni spora grupa studentów trzeciego roku. Dziekan dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego prof. dr hab Jarosław Wołkonowski:

prof. dr hab Jarosław Wołkonowski

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej