Powołanie nowego centrum sportowego rejonu wileńskiego

Już od 1 czerwca w rejonie wileńskim rozpocznie działanie nowe Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego, którego głównym i najważniejszym celem będzie promowanie aktywności fizycznej mieszkańców Rejonu Wileńskiego, szkolenie wysoko wykwalifikowanych sportowców oraz rozwijanie najpopularniejszych działań sportowych. Utworzenie Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego uprawomocniono na styczniowym spotkaniu Rady 2022 r.

vrsa.lt
Powołanie nowego centrum sportowego rejonu wileńskiego

Robert Komarowski/Fot. Joanna Bożerodska

Obecnie na terenie rejonu wileńskiego aktywnie i skutecznie działa Szkoła Sportowa Rejonu Wileńskiego, która zapewnia dzieciom edukację nieformalną i edukację uzupełniającą edukację formalną, a Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego centrum zapewniłoby ciągłość programów szkoleniowych kształcenia mistrzostwa. Do centrum sportowego byliby przyjmowani sportowcy, którzy osiągnęli wysokie rezultaty i odpowiadają programom wysokiego mistrzostwa. Ośrodek sportowy angażowałby się również w rozwój sportu masowego, organizując imprezy sportowe, uroczystości, mistrzostwa, zawody i igrzyska. Popularyzowałby aktywność fizyczną wśród mieszkańców rejonu wileńskiego.

W Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego będzie organizowana i prowadzona edukacja nieformalna, działalność sportowa, będą zaspokajane potrzeby publicznych usług sportowych, turystycznych i rozrywkowych. Pojawią się również możliwości dla dzieci, młodzieży i dorosłych, aby zaangażować się w wychowanie fizyczne, zdrowy tryb życia i wychowywanie wysoko wykwalifikowanych sportowców. Dzięki zdobywaniu coraz większej liczby nagród w zawodach sportowych dla sportowców rejonu wileńskiego, nowe Centrum Sportu gwarantowałoby ich postępy, ciągłość rozwoju umiejętności i programów, przechodząc do wychowania sportowców o wysokim mistrzostwie. Wychowankowie tego ośrodka reprezentowaliby rejon wileński w zawodach republikańskich i międzynarodowych oraz mieliby większe możliwości trafienia do kadry narodowej Litwy, popularyzując tym samym nazwę Litwy i rejonu w mistrzostwach Europy, świata, na igrzyskach olimpijskich i innych zawodach międzynarodowych.

W nowym Centrum Sportu planuje się utworzenie grup sportowych pięciu dyscyplin sportowych z możliwością ich rozszerzenia: biathlon, hokej na trawie, piłka nożna, siatkówka i lekkoatletyka. Podczas posiedzenia Rady wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Komarowski argumentował, że obecnie do założenia wybierane są te dyscypliny sportowe, w których sportowcy rejonu wileńskiego mają największe osiągnięcia, ale nie wyklucza się możliwości poszerzenia oferty sportowej:

„Rejon wileński ma głębokie, wieloletnie tradycje w dziedzinie sportu, dlatego postanowiono przedstawić Radzie ten ambitny i niezbędny projekt uchwały dla sportowców rejonu. Działalność sportowa w rejonie wileńskim z roku na rok jest aktywnie rozwijana, dlatego ważne jest zapewnienie sportowcom warunków do doskonalenia się. Obowiązkiem samorządu jest dbanie o swoich mistrzów i wspieranie ich, zwłaszcza, że co roku rozsławiają oni swoją ojczyznę zaszczytnymi osiągnięciami. Cieszę się, że inwestycje samorządu już mają owoce – Karol Dąbrowski, wychowanek Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego, będzie w tym roku reprezentował Litwę na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. A otwarty w 2017 r. tor biathlonowy w Niemenczynie zachwyca nie tylko sportowców rejonu wileńskiego, ale także biathlonistów z całej Litwy. Już w tym roku, w dniach 12-13 lutego, zaplanowano tu zawody Litewskiego Pucharu Biathlonu, a w 2023 roku również w Niemenczynie odbędzie się Baltic Cup. Jestem niezmiernie zadowolony z tej decyzji i wierzę, że inwestycje samorządu w młodych sportowców przyniosą w przyszłości międzynarodowe i światowe osiągnięcia” – skomentował decyzję Rady zastępca mera samorządu R. Komarowski.

PODCASTY I GALERIE