Potwierdzono plan obchodów koronacji obrazu Matki Boskiej Trockiej

31 maja Rząd potwierdził plan obchodów jubileuszu koronacji obrazu Matki Boskiej Trockiej. Rok 2018 został ogłoszony przez Sejm Rokiem Matki Boskiej Trockiej 6 kwietnia br.

BNS
Potwierdzono plan obchodów koronacji obrazu Matki Boskiej Trockiej

Fot. D. Buinickaitė

Jubileusz koronacji, czyli 300. rocznica koronacji tego obrazu przypada w przyszłym roku.

W ramach obchodów jubileuszu, przewidziane są wystawy sztuki sakralnej, koncerty muzyki sakralnej, uroczystości literackie. Zostaną przygotowane i będą nadawane programy telewizyjne oraz radiowe, związane z obrazem oraz obchodami jubileuszu.

Odbędą się również uroczystości dla dzieci oraz całego społeczeństwa, dzięki którym mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się więcej o trockiej świątyni oraz Matce Boskiej Trockiej. Zostanie zorganizowana również tematyczna międzynarodowa konferencja naukowa.

Co roku do Trok przyjeżdżają tysiące turystów z Litwy i zagranicy. Dlatego też informacja o świątyni trockiej oraz obrazie będzie bardziej dostępna.

Sam kościół, w którym znajduje się obraz Matki Boskiej Trockiej, zostanie uporządkowany w taki sposób, żeby był jak najbardziej dostępny dla potrzeb wspólnot, oświaty, kultury, pielgrzymowania. Zostanie ukończony remont organów kościelnych.

Słynący łaskami cudowny obraz był pierwszym w Wielkim Księstwie Litewskim, który został uroczyście ukoronowany koronami papieskimi przekazanymi przez papieża Klemensa XI. Stało się to niecały rok po koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Od tej chwili Maryja z Trok była uważana za patronkę Litwy, a jej kopie rozpowszechniły się na terenie całego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

4 września 1718 r. obraz Trockiej Madonny został uroczyście ukoronowany złotymi koronami, ofiarowanymi przez papieża Klemensa XI. Była to pierwsza w Wielkim Księstwie Litewskim i druga w Rzeczpospolitej – po Jasnogórskim Wizerunku – koronacja. Koronacji dokonał biskup wileński Konstanty Kazimierz Brzostowski. Przed trockim obrazem Matki Bożej modlili się: Stefan Czarniecki, król Jan Kazimierz, król Jan III Sobieski.

Od tej chwili Maryja z Trok była uważana za patronkę Litwy, a jej kopie rozpowszechniły się na terenie całego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Ikona, zwana Nicopeia (Zwycięska), przedstawia tronującą Maryję, prawą ręką podtrzymującą siedzące na Jej kolanach Dzieciątko, a w lewej trzymającą gałązkę róży z trzema kwiatami. Wizerunek Trockiej Maryi wyróżnia bizantyjski styl obrazowania i pisania ikon. Można dostrzec na nim także rysy późnośredniowiecznego malarstwa zachodniego.

Odpowiedni projekt ustanowienia roku 2018 rokiem Matki Boskiej Trockiej w Sejmie został zarejestrowany przez grupę składającą się z 20 posłów wśród których znaleźli się przewodniczący sejmowego Komitetu Oświaty i Nauki Eugenijus Jovaiša oraz starosta frakcji AWPL-ZCHR Rita Tamašunienė. Pomysłodawcą ogłoszenia roku 2018 Rokiem Matki Boskiej Trockiej był poseł Jarosław Narkiewicz. Swymi podpisami inicjatywę wsparli również inni członkowie polskiej frakcji Michał Mackiewicz oraz Czesław Olszewski. Pomysł poparł również wiceprzewodniczący Związku Chłopów i Zielonych Polak Tomas Tomilinas. Inicjatorzy pomysłu twierdzą, że koronacja obrazu „miała wpływ na proces tworzenia państwowości Litwy”.

Artykuł powstał w ramach projektu „Dialog pomiędzy narodami”, który jest współfinansowany przez Fundusz Wsparcia Prasy, Radia i Telewizji.

PODCASTY I GALERIE