Poświęcono grób dr. Kazimierza Malanowicza na Antokolu

W sobotnie popołudnie na Cmentarzu wojskowym na Antokolu odbyła się uroczystość poświęcenia odrestaurowanego nagrobka ppłk. dr. Kazimierza Malanowicza. Wcześniej w kościele Św. Piotra i Pawła została odprawiona msza święta. Organizatorem uroczystości były Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą oraz Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie. Renowację grobu sfinansowała Wojskowa Izba Lekarska RP na wniosek Zbigniewa i Krzysztofa Kopocińskich, którzy też zajmowali się techniczną stroną całego przedsięwzięcia. Kazimierz Malanowicz urodził się w 1884 r. w Brześciu. Od 1922 r. mieszkał w Wilnie i jako asystent anatomopaloga (specjalista w zakresie anatomii patologicznej) pracował w zakładzie Anatomopologii Uniwersytetu im. Stefana Batorego. Później został mianowany komendantem Szpitala Okręgowego Nr. 3. Zmarł w  1933 r. w Grodnie, ale został pochowany w Wilnie w cywilnej części Cmentarza Wojskowego na Antokolu.

zw.lt
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej