Ponad 12 000 zniczy zebrano w ramach akcji „Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów”

12 272 zniczy zebrano w ramach akcji „Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów 2020”, organizowanej przez Społeczny Komitet Opieki na Starą Rossą. Jest to o 3147 zniczy więcej niż w roku ubiegłym! 1 listopada o godz. 14.30 ofiarowane lampki będą zapalone na grobach najstarszych wileńskich nekropolii.

zw.lt
Ponad 12 000 zniczy zebrano w ramach akcji „Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów”

Fot. Joanna Bożerodska

Wykaz darczyńców (według ilości):Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie – 3478 szt.
Fundacja ,,Pomoc Polakom na Wschodzie“ – 1560 szt.
Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie – 1135 szt.
Gimnazjum Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie – 1000 szt.
Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie – 700 szt.
Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie – 500 szt. Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie – 500 szt.
Gimnazjum w Awiżeniach – 450 szt.
Wileńska Szkoła w Leszczyniakach – 390 szt.
Vilniaus ,,Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcinis centras – 342 szt.
Vilniaus Tuskulėnų gimnazija – 336 szt.
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie – 324 szt.
Gimnazjum w Mickunach – 276 szt.
Vilniaus Naujininkų progimnazija – 187 szt.
Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu – 177 szt.
Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie – 140 szt.
Suderwska Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego – 130 szt.
Wójt Gminy Kadzidło – Dariusz Łukaszewski – 96 szt.
Simono Stanevičiaus progimnazijos 5A klasė (naucz. A. Baniukoninė) – 85 szt.
Solecznicki Żłóbek-Przedszkole ,,Bajka” – 80 szt.
Żłóbek-Przedszkole “Kasztan” w Wilnie – 80 szt.
Vilniaus Pavilnio progimnazija – 60 szt.
Szkoła na Lipówce – 46 szt.
Melania Aleksiuk – 35 szt.
Szkoła podstawowa w Szumsku – 30 szt.
Termoliuksas, UAB – 30 szt.
Ryszard Korbutowicz – 29 szt.
Beata Laurukaitis – 25 szt.
Nela Mangin i Anna Przyszlak – 24 szt.
Liucija Blinowa – 15 szt.
Donata Varotilova – 10 szt.
Helena Vašlenienė – 2 szt.

PODCASTY I GALERIE