Pomnik Basanavičiusa stanie przed filharmonią

Po konsultacjach ze społeczeństwem władze Wilna podjęły decyzję, że pomnik dla Jonasa Basanavičiusa stanie przy filharmonii. Obecnie projekt ma zatwierdzić rząd.

zw.lt
Pomnik Basanavičiusa stanie przed filharmonią

Fot. vilnius.lt

„Sądzimy, że odpowiednim miejscem do ustanowienie pomnika będzie plac przy filharmonii, ponieważ w 1905 roku tu odbył się Wielki Sejm Wileński” – poinformował samorząd.

Postawienie pomnika Basanavičiusa jest przewidziane w zatwierdzonym przez rząd programie obchodów stulecia odrodzenia państwa litewskiego w 2018 roku. Władze Wilna mają nadzieję, że monument może stanąć wcześniej.

Około 3-metrowy pomnik z brązu może zostać odlany według projektu Rapolasa Jakimavičiusa, który powstał jeszcze w roku 1930.

Jonas Basanavičius to litewski lekarz, pierwszy redaktor naczelny „Aušry”. Po ukończeniu Gimnazjum w Mariampolu studiował filologię rosyjską, a następnie medycynę na Uniwersytecie Moskiewskim. Ponieważ nie mógł znaleźć pracy na Litwie, wyjechał w 1880 r. do Bułgarii, potem w 1882 r. do Pragi, gdzie kontynuował studia medyczne. W 1884 r. przeniósł się znów do Bułgarii, gdzie w 1891 r. uzyskał obywatelstwo tego kraju. Był stale zaangażowany w sprawę odrodzenia Litwy. W roku 1904 powrócił do ojczyzny. W 1905 r. był organizatorem Wielkiego Sejmu Litewskiego w Wilnie. Był jednym z sygnatariuszy aktu niepodległości Litwy 1918 roku.

PODCASTY I GALERIE