Polsko-litewskie warsztaty dziennikarskie w Pałacu Paców

Ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński spotkał się wczoraj (23 września) z uczestnikami realizowanych przez Fundację Nowe Media litewsko-polskich warsztatów dziennikarskich „ Vi-Wa”, czyli Vilnius-Warszawa.

zw.lt
Polsko-litewskie warsztaty dziennikarskie w Pałacu Paców

Fot. Ambasada RP w Wilnie

Warsztaty odbywają się dzięki dotacjom Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Ambasadzie RP w Wilnie, która użyczyła młodzieży Pałacu Paców.
Na projekt złożyły się dwa obozy dziennikarskie: w sierpniu w Warszawie, a teraz w Wilnie.

Chcemy stworzyć środowisko współpracujących ze sobą młodych ludzi po obu stronach granicy.

W projekcie biorą udział Polacy i Litwini, którzy tworzą wspólny magazyn kulturalny „Vi-Wa” dostępny w postaci elektronicznej. Pismo jest redagowane przez Litwinów po litewsku i przez Polaków po polsku.

„Chcemy stworzyć środowisko współpracujących ze sobą młodych ludzi po obu stronach granicy. Środowisko, które zacznie od poznania kultury po obu stronach naszej nieistniejącej, a tak dojmująco obecnej granicy. Poznanie musi być na początku. A potem może przyjść porozumienie. Inaczej wszelkie przyjazne gesty będą puste” – twierdzą organizatorzy projekt.

PODCASTY I GALERIE