Polsko-litewskie konsultacje w Wilnie. Co przyniosą polskim szkołom?

Konsultacje międzyrządowe, jakie obyły się dziś w Wilnie dotyczą nie tylko najważniejszych tematów polityki międzynarodowej i gospodarki, ale również spraw bardzo bliskich Polakom na Litwie. W ramach międzyrządowego spotkania resortów oświaty, zatwierdzony został harmonogram realizacji Deklaracji w sprawie oświaty polskiej mniejszości narodowej w Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości narodowej w Polsce.

zw.lt
Polsko-litewskie konsultacje w Wilnie. Co przyniosą polskim szkołom?

Fot. Joanna Bożerodska

Deklarację podpisali 20 listopada 2019 r. w Warszawie minister edukacji narodowej RP Dariusz Piontkowski i minister oświaty, nauki i sportu RL Algirdas Monkevičius. Teraz został zatwierdzony harmonogram realizacji jej założeń. Dokument ma szczególne znacznie wobec zbliżających się wyborów parlamentarnych na Litwie. Niezależnie od tego, jakie będzie stanowisko nowego rządu w kwestii oświaty w języku polskim, podjęte zobowiązania mają charakter umowy międzypaństwowej i będą obowiązywać.  

Fot. Joanna Bożerodska

– Harmonogram określa bardzo szczegółowo, w jaki sposób będą wprowadzane zmiany, które mają służyć poprawie stanu oświaty mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie. Np. matura z języka polskiego ma się znaleźć zgodnie z jego postanowieniami na liście egzaminów państwowych do 2022 r. Po październikowych wyborach może się tylko zmienić tempo realizacji harmonogramu, ale lekceważyć go nie będzie można. Dokument zawiera nie tylko długo oczekiwane rozwiązania pewnych problemów, ale i system monitorowania wdrażania postanowień deklaracji poprzez wymiany statystkami resortów, współpracę z mniejszościami. Co najważniejsze rezultaty wdrażania co dwa lata będą musiały być przedstawione na wspólnej konferencji raz na Litwie, raz w Polsce – wyjaśnia zw.lt dr Barbara Stankiewicz, doradca ministra Algirdasa Monkevičiusa.

Jak zauważa rozmówczyni zw.lt, na pierwsze owoce dzisiejszego spotkanie nie będzie trzeba długo czekać.

– Punktem końcowym deklaracji jest powołanie komisji do spraw oświaty mniejszości narodowych, która będzie zobowiązana do monitoringu wdrażania zobowiązań. Planujemy również stworzenie komisji eksperckiej, która wyłoniona zostanie w wyniku konkursu, który ogłoszony zostania w październiku. Pierwsze posiedzenie komisji planujemy już pod koniec miesiąca – mówi Stankiewicz.

PODCASTY I GALERIE