Polskie szkoły na Litwie. Którą wybrać? Rozpoczynamy cykl prezentacji

W większości polskich szkół na Wileńszczyźnie nadal trwa rekrutacja, którą promuje Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. Propozycji dla przyszłych uczniów jest na prawdę bardzo wiele. Wybór jest trudny, więc aby go ułatwić w najbliższych dniach będziemy publikować na zw.lt materiały przygotowane przez poszczególne placówki i „Macierz Szkolną".

zw.lt
Polskie szkoły na Litwie. Którą wybrać? Rozpoczynamy cykl prezentacji

Fot. Roman Niedźwiecki

Znajomość języka ojczystego, pielęgnacja tożsamości narodowej, kształcenie młodych pokoleń z poszanowaniem wartości ogólnoludzkich, chrześcijańskich i patriotycznych określa nas jako Polaków. Polska szkoła na Litwie od dziesięcioleci wychowuje dzieci i młodzież w tych wartościach. Rodzice, dokonując wyboru szkoły dla dziecka, kierują się przede wszystkim jego dobrem, wysokimi warunkami kształcenia oraz przyjaznym klimatem placówki edukacyjnej. Współczesna polska szkoła na Litwie to wysoki poziom nauczania, wykształceni nauczyciele, nowoczesne pracownie szkolne, bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, możliwość rozwijania zdolności i zainteresowań każdego dziecka. To wreszcie kształcenie w języku ojczystym od przedszkola do uczelni wyższej.

Dajmy każdemu polskiemu dziecku szansę nauki w języku ojczystym w polskiej szkole na Litwie!

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

To nowoczesna, przyjazna młodzieży placówka oświatowa – wychowująca kreatywnych i lojalnych obywateli Litwy w duchu europejskiej tradycji chrześcijańskiej – w której proces dydaktyczno-wychowawczy odbywa się w języku polskim. Wyniki egzaminów maturalnych ogłaszane przez Narodowe Centrum Egzaminacyjne oraz wysokie miejsca w rankingach ogólnokrajowych świadczą o wysokim poziomie nauczania w tej placówce edukacyjnej.

Gimnazjum w Grzegorzewie

Gimnazjum zapewnia bardzo dobre warunki nauczania od poziomu przedszkolnego do średniego, gwarantowane przez doskonałą kadrę pedagogiczną. Organizuje wiele zajęć pozalekcyjnych; działają przy nim zespół „Źródełko” i drużyna harcerska, wydawana jest gazetka szkolna. Uczniowie uczestniczą w programach ERASMUS+ oraz Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego. Gimnazjum dysponuje nowoczesnymi pracowniami, salami gimnastyczną i choreograficzną, biblioteką, gabinetami nauk przyrodniczych i laboratorium FabLab, autobusem szkolnym oraz placem zabaw.

Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie

To wileńskie liceum pomaga zgłębiać wiedzę w nowoczesnym i bezpiecznym środowisku, kontynuując tradycje poprzedników. Szkoła propaguje zdrowy tryb życia, ucząc m.in. kreatywnej segregacji śmieci – odpadom dawane jest tu drugie życie – oraz produkcji naturalnych kosmetyków. Kadra pedagogiczna i uczniowie nieustannie generują nowe pomysły na ochronę środowiska, gdyż zdają sobie sprawę z tego, że życie w harmonii z naturą sprzyja odkrywaniu głębi człowieczeństwa.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

PODCASTY I GALERIE