„Polskie” samorządy według Transparency International

Litewski oddział Transparency International opracował ranking oceny przejrzystości samorządów kraju. Celem projektu było klarowne przedstawienie rad poszczególnych samorządów oraz wyjaśnienie, ile informacji o swojej działalności przedstawiają one na swoich stronach internetowych. "Polskie" samorządy rejonów wileńskiego i solecznickiego uplasowały się pośrodku tej listy.

Małgorzata Kozicz
„Polskie” samorządy według Transparency International

Fot. jurgiokepure.lt

Wyniki badania zostały przedstawione w procentach na czytelnych wykresach graficznych, obok znajduje się lakoniczna informacja o kryteriach oceny. Transparency International oceniała procentowo, jaką część pożądanej informacji samorządy ogłaszają na swoich stronach internetowych. Informację analizowano w kategoriach: Pracownicy, Rada, Antykorupcja, Spółki, Finanse, Przetargi, Udział. W bardziej dogłębnej analizie znalazły się także rekomendacje dla samorządów natury praktycznej.

Transparency International oceniała procentowo, jaką część pożądanej informacji samorządy ogłaszają na swoich stronach internetowych

W ogólnym rankingu rejon solecznicki znalazł się na miejscu 34. z wynikiem 55 proc., rejon wileński uzyskując 48 proc. uplasował się na miejscu 44.

Zarówno na stronach internetowych rejonu solecznickiego, jak i wileńskiego, najwyżej oceniono informacje o radzie – w tej kategorii oba samorządy otrzymały po 100 proc. Oznacza to, że samorządy dokładnie podają na swoich stronach wyniki głosowania poszczególnych członków rady oraz ogłaszają na stronie protokoły z posiedzeń rady.

Również dostępność informacji o przetargach na stronach rejonu solecznickiego i wileńskiego została oceniona jednakowo – na 75 proc. W tej kategorii brano pod uwagę, czy samorząd ogłasza na swojej stronie nowe konkursy i ich warunki, zwycięzców przetargów oraz powody, dla których zostali wybrani.

Samorząd rejonu wileńskiego 75 proc. uzyskał także w kategorii Finanse. Tutaj oceniano, czy instytucja informuje na stronie inernetowej o swoim rocznym budżecie oraz długach, czy przedstawia sprawozdania finansowe. Rejon solecznicki uzyskał w tej dziedzinie 66 proc.

Drastycznie różni się za to ocena dostępności informacji na temat spółek samorządowych. Rejon solecznicki otrzymał w tej kategorii 62 proc., podczas gdy rejon wileński – 0 proc. W kategorii tej oceniano, czy na stronie samorządu można znaleźć informację o spółkach samorządowych, ich składzie, o przedstawicielach samorządu oddelegowanych do zarządu tych spółek.

Osobnym źródłem wiedzy na temat członków rady, pracowników samorządu, szefów spółek samorządowych i ich ewentualnych powiązań ma być graficzny wykres

Poziom informacji o pracownikach w rejonie wileńskim oceniono na 50 proc., w solecznickim – na 37 proc. W tej kategorii sprawdzano, czy na stronie znajdują się kontakty pracowników i opis ich funkcji oraz czy są zamieszczane deklaracje majątkowe i konfliktu interesów polityków i kierownictwa samorządu.

Osobnym źródłem wiedzy na temat członków rady, pracowników samorządu, szefów spółek samorządowych i ich ewentualnych powiązań ma być graficzny wykres towarzyszący analizie wyników każdego samorządu.

Zakres informacji w kategorii Udział na stronie rejonu wileńskiego został oceniony na 25 proc., w rejonie solecznickim – na 33 proc. Oceniano tu, czy samorząd ogłasza, jak można wziąć udział w konsultacjach publicznych, kiedy będą się odbywały posiedzenia rady i jakie dokumenty znajdą się na agendzie, jak sładać wnioski lub skargi.

Dostępność informacji o działaniach antykorupcyjnych w rejonie solecznickim oceniono na 21 proc., w rejonie wileńskim – na 14 proc. Brano tu pod uwagę, czy na stronie internetowej pojawia się informacja, jak samorząd zapobiega korupcji, jakie prezenty moga przyjmować pracownicy samorządu, jakie są zasady etyki, którymi się kierują, jak można poinformować o przypadkach korupcji, z kim spotykają się politycy.

 Czy na stronie internetowej pojawia się informacja, jak samorząd zapobiega korupcji, jakie prezenty moga przyjmować pracownicy samorządu, jakie są zasady etyki, którymi się kierują,

Jak informuje Transparency International, wstępne wyniki rankingu zostały przed opublikowaniem badania przedstawione samorządom. Mogły one uzupełnić swoje strony internetowe o brakującą informację. Organizacja podaje, że z możliwości tej skorzystało 12 samorządów.

Tymczasem kierownik Działu Informacji, Kultury i Turystyki Samorządu Rejonu Solecznickiego Irena Kołosowska powiedziała w rozmowie z zw.lt, że przedstawiciele międzynarodowej organizacji nie zwracali się do samorządu w sprawie rankingu.

„Nic o czymś takim nie słyszalam i do mnie osobiście nikt z żadną ankietą czy zapytaniem w tej sprawie się nie zwracał. Przejrzałam bardzo pobieżie nasze oceny, ogólnie chyba nie jest najgorzej, a swoje minusy sami znamy. Myślę, że masza strona jest informacyjna, więc ciekawa dla mieszkańców. W najbliższym czasie wprowadzimy pewne zmiany” – powiedziała Kołosowska.

W Samorządzie Rejonu Wileńskiego nie udało się uzyskać komentarza w tej sprawie.

PODCASTY I GALERIE