Polskie mikroinstalacje w Justyniszkach

To jest prezent Polski dla Wilna z okazji zbliżającej się 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez oba kraje – mówili uczestnicy uroczystego otwarcia mikroinstalacji w stołecznej dzielnicy Justyniszki.

Antoni Radczenko

Architekci z Polski  Magdalena Szwajcowska i Michał Majewski zaprojektowali mikroinstalację dzięki której nieczynna fontanna i betonowy amfiteatr stały się ponownie miejscem spotkań i wypoczynku dla lokalnej społeczności. „Bardzo się cieszę, że od pierwszego dnia, korzystacie z tego prezentu Polski dla Justyniszek. To jest wielki prezent nie tylko dla was, ale również dla nas. (…) Chciałbym, aby ta instalacja stała się pewnym symbolem polsko-litewskiej przyjaźni” – podkreślił dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński.

Dzielnica Justyniszki powstała w latach 80. XX wieku. Niestety wiele obiektów, które nie spełniają swojej pierwotnej funkcji, są rzadko wykorzystywane przez lokalną społeczność. W trakcie rozmów z architektami, mieszkańcy sygnalizowali brak infrastruktury służącej wspólnemu spędzaniu czasu, która byłaby odpowiednia dla osób w każdym wieku. Potrzeby  mieszkańców były punktem wyjścia do wyboru przez projektantów dwóch obiektów znajdujących się w głównym ciągu komunikacyjnym dzielnicy – betonowego amfiteatru oraz nieczynnej fontanny, które przejdą metamorfozę.

„Pomysł z małą architektura, którą tutaj widzicie i z której już korzystacie, powstał przed dwoma miesiącami. Więc mamy do czynienia z bardzo szybką realizacją. Historia była następująca. Na początku czerwca zwróciła się do mnie starosta Justyniszek z prośby, czy nie mógłbym ją przyjąć razem z architektami z Instytutu Adama Mickiewicza. Odpowiedziałem: oczywiście. Oni zaproponowali mi pomysł z małą architekturą, a ja się zgodziłem. Minęły dwa miesiące i projekt został zrealizowany. Dlatego chciałby podziękować naszym partnerom Instytutowi Adama Mickiewicza i Instytutowi Polskiemu za tak wspaniałą instalację. To nie jest nasz jedyny pomysł. Będzie więcej i w Justyniszkach i w innych dzielnicach” – opowiedział zebranym wicemer Wilna Linas Kvedaravičius.

Architekci  zaproponowali przekształcenie fontanny w miejsce służące wypoczynkowi oraz umiejscowienie nowych siedzisk na stopniach amfiteatru.

„Widząc państwo na tych mikroinstalacjach, to rozumiem, że to był wspaniały pomysł. Bardzo się cieszę, że te instalacje mogę być prezentem dla Wilna. Przekazujemy Państwu to co w polskiej kulturze jest najwspanialsze: innowacyjność, świeżość, świeżość spojrzenia, a także bliskość ludzi. Dlatego cieszę się, że ten prezent dla Wilna może uczcić obchodzoną w przyszłym roku 100. rocznicę odzyskania przez nasze kraje niepodległości” – oświadczył zastępcy dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza Michał Laszczkowski.

Magdalena Szwajcowska i Michał Majewski, są na co dzień związani z Wrocławiem, gdzie stworzone przez nich mikroinstalacje zyskały popularność i były opisywane przez renomowane portale poświęcone sztuce użytkowej, takie jak np. DesignBoom.

Projekt realizowany jest przez Instytut Adama Mickiewicza, działający pod marką Culture.pl oraz Urząd Miasta Wilno. Projekt wspiera również Instytut Polski w Wilnie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej