Polskie Miejsca Pamięci Narodowej na Litwie: To jest składnik naszej tożsamości

„To ważny dzień, nie tylko dla mnie jako ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, ale dla mnie osobiście” - powiedziała podczas spotkania podsumowującego wyniki konkursu „Polskie Miejsca Pamięci Narodowej na Litwie” Urszula Doroszewska.

Antoni Radczenko
Polskie Miejsca Pamięci Narodowej na Litwie: To jest składnik naszej tożsamości

Fot. Roman Niedźwiecki

Konkurs  ,,Polskie Miejsca Pamięci Narodowej na Litwie – Cmentarze Wojskowe, Groby Żołnierskie, Pomniki, Upamiętnienia“ został ogłoszony przez ambasadę RP na Litwie w styczniu 2017 roku. Prace można było nadsyłać do końca sierpnia br. Na konkurs wysłano 36 prac zbiorowych i indywidualnych.

Konsul: Wspólnie tworzymy bazę

Uroczystość odbyła się w siedzibie Instytutu Polskiego w Wilnie.

„Zostały również dołączone prace, które wysłano do ambasady przed ogłoszeniem konkursu, ale zdecydowaliśmy, że to jest sprawiedliwe ponieważ było bardzo dużo ciekawych zgłoszeń” – wyjaśnił na wstępie konsul Marcin Zieniewicz, kierownik wydziału konsularnego ambasady RP na Litwie.

Na podstawie prac ma powstać strona internetowa. Ambasada czeka również na kolejne prace, nadsyłane już poza konkursem „Wspólnie tworzymy jedną wielką bazę Polskich Miejsc Pamięci Narodowej na Litwie, dlatego nadesłane przez państwo zdjęcia i teksty będą dostępne i będą stanowić informację dla wszystkich osób zainteresowanych” – dodał konsul. Zieniewicz dodał, że takiej bazy dotyczącej polskich miejsc pamięci nie ma w żadnym kraju poza Polską.

Ambasador: To jest składnik naszej tożsamości

Na uroczystość przybyła również szefowa polskiej placówki dyplomatycznej na Litwie Urszula Doroszewska. „To ważny dzień, nie tylko dla mnie jako ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, ale dla mnie osobiście, jako dla osoby której część rodziny wywodzi się z województwa nowogródzkiego. Teraz mamy II połowę października i bardzo piękną jesień. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny, Dziady, które szczególnie tu na Litwie, i na historycznej Litwie, zawsze były bardzo ważne dla mieszkańców, dla tożsamości” – powiedziała ambasador Urszula Doroszewska. Dyplomata powiedziała, że w dzieciństwie odwiedzając w tym okresie Cmentarz Powązkowski zawsze pamiętano o grobach bliskich, które zostały po drugiej stronie granicy.

Jej zdaniem Polacy, Litwini oraz Białorusini mają jedną wspólną cechę: dbają o kontakt ze zmarłymi i maja „silną potrzebę oddania im hołdu”. „To jest składnik naszej tożsamości” – podkreśliła Doroszewska.

Laureaci:
I miejsce (wycieczka weekendowa do Trójmiasta)

Przedstawiciele Szyrwinckiego Oddziału Związku Polaków na Litwie
Przedstawiciele Gimnazjum im. Tadeusza Koniwckiego w Bujwidzach

II. Miejsce.
Andrzej Czujko

III. Miejsce.
Edward i Mirosław Gajewscy

Dyplomy zostały wręczone: Jarosława Szostki, Andrzeja Saletisa, Reginy Więckiewicz, Agaty Antoniewicz, Gienadija Baranowicza, Krystyny Sławińskiej, Henryka Sielewicza, Alicji Dacewicz, Iwony Matwiejko, Ludmiły Jankauskienė, Aliny Judžentienė, Julity Sulčienė, Teresy Narkevičienė.

PODCASTY I GALERIE