Polskie klasy powrócą na Antokol

Przeniesienie „Lelewela” z wileńskiego Antokolu w 2015 r. wzbudziło wiele protestów. Brak możliwości nauki w języku ojczystym w tej dzielnicy odczuwali zwłaszcza rodzice młodszych dzieci. Teraz, po 4 latach, polskie klasy początkowe mają szansę powrócić na Antokol.

Ilona Lewandowska
Polskie klasy powrócą na Antokol

Fot. Małgorzata Kozicz

– Nie ogłaszaliśmy naboru, dopóki nie mieliśmy pewności, że szkoła ruszy od 1 września. Teraz mogę powiedzieć z całą pewnością, że to się uda, dlatego zapraszamy chętnych do nauki w 1 klasie – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Olga Bielasz, czasowo pełniąca obowiązki dyrektorki powstającej placówki.

Wileńska Szkoła Początkowa na Antokolu może zacząć działać już w tym roku, od 1 września. Bardzo poważne zadanie organizowania nowej placówki powierzono Oldze Bielasz, kierowniczce przedszkola „Uśmiech”.
– Czuję wielką odpowiedzialność. Nie mam wątpliwości, że szkoła w tym miejscu jest potrzebna, jednak wielu rodziców podchodzi z dystansem do nowej placówki. Pytają, czy na pewno będzie, czy przetrwa… – wyjaśnia pełniąca obowiązki dyrektora.

Obecnie trwa nabór do klas pierwszych z polskim i rosyjskim językiem nauczania.
– Dopóki nie były wyjaśnione wszystkie kwestie związane z remontem, nie chcieliśmy rozpoczynać naboru uczniów, by nie narażać rodziców i dzieci na niepotrzebne problemy. Teraz już wiemy, że od września będziemy mogli rozpocząć naukę w budynku po kapitalnym remoncie. Rodzice nie muszą się więc martwić o to, czy ich dzieci będą miały gdzie się uczyć – mówi Olga Bielasz.

Szkoła będzie się mieścić w budynku dawnej szkoły specjalnej. W tej chwili trwają prace remontowe, małe sale, przewidziane dla 5-osobowych grup, zostaną połączone w większe, zostaną odnowione wszystkie pomieszczenia, więc już od września dzieci będą się mogły uczyć w całkowicie odnowionym budynku. To jednak nie wszystko. Już za rok baza materialna szkoły ma być powiększona o dobudówkę, w której znajdą się 4 klasy, aula i biblioteka. Szkoła ma mieć także nowe boisko. Po rozbudowie szkoła będzie mogła przyjąć 100-120 uczniów pobierających naukę w klasach 1-4 w pionach polskim i rosyjskim.

Już za rok baza materialna szkoły ma być powiększona o dobudówkę, w której znajdą się 4 klasy, aula i biblioteka Fot. antakalniopradine.vilnius.lm.lt

Wileńska Szkoła Początkowa na Antokolu będzie mieścić się przy ulicy Šilo 15. Taka lokalizacja powinna odpowiadać wszystkim tym, którzy odczuli brak szkoły mniejszości narodowych w tym rejonie. Na co, poza odnowionym budynkiem, mogą liczyć rodzice zapisujący swoje dzieci do powstającej właśnie placówki?

– Na pewno już dziś mogę zapewnić, że w szkole będziemy mieli grupę dnia przedłużonego. Bardzo zależy mi na tym, by dzieci z polskich klas mogły jak najlepiej poznawać swój język ojczysty, dlatego do pracy w tej grupie chcemy sprowadzić nauczyciela z Polski. Trwają w tej sprawie rozmowy z Uniwersytetem Wrocławskim. Myślimy również o uzyskaniu wsparcia nauczyciela wspomagającego z ORPEG-u, tak, by język polski był na jak najwyższym poziomie. Jeżeli chodzi o zajęcia dodatkowe, ofertę przedstawimy, kiedy będziemy już znali liczbę uczniów – wyjaśnia organizatorka nowej placówki.

Szkoły z polskim językiem nauczania brakuje na Antokolu od 2015 r., gdy decyzją władz stolicy Szkoła Średnia im. J. Lelewela została przeniesiona na Żyrmuny, do budynku przy ul. Minties 3 w Wilnie, natomiast budynek przy ul. Antakalnio 33 został przekazany szkole litewskiej – Progimnazjum „Antakalnio”.

„Lelewel” nie powrócił do swojej siedziby, mimo że w lutym 2017 r. Litewski Naczelny Sąd Administracyjny postanowił, że decyzja Rady Miasta Wilna o reorganizacji szkoły i przeniesieniu z Antokola na Żyrmuny jest nieważna. Mer Remigijus Šimašius obiecał wówczas, że miasto znajdzie wyjście z sytuacji. Przeszło rok temu Rada Samorządu m. Wilna przyjęła projekt utworzenia nowej szkoły podstawowej z polskim i rosyjskim językiem nauczania.

INFORMACJE O ZAPISACH
Informacje na temat zapisów do Wileńskiej Szkoły Początkowej na Antokolu można uzyskać pod numerem telefonu: 8 6 707 52 96 lub pisząc na adres: [email protected]

PODCASTY I GALERIE