Polskie i rosyjskie grupy przedszkolne pozostają

Władze rejonu trockiego wycofały się - przynajmniej na razie - z zamiaru zamknięcia grup przedszkolnych w szkołach z polskim i rosyjskim językiem nauczania. Społeczność polska rejonu nie ma jednak pewności, że kwestia ta nie powróci w przyszłości.

zw.lt
Polskie i rosyjskie grupy przedszkolne pozostają

Fot. Barbara Sosno

Dzisiaj na posiedzeniu rady samorządu podjęto decyzję w sprawie zmniejszenia etatów wicedyrektorów, pomocników nauczycieli oraz zmniejszenia współczynników wynagrodzeń dyrektorów.

Dzisiaj rano przed samorządem trockim odbyła się pikieta rodziców z dziećmi w wieku przedszkolnym. Polacy i Rosjanie protestowali przeciwko planom samorządu likwidacji grup przedszkolnych, działających w szkołach z polskim i rosyjskim językiem nauczania.

Grupy te zostały otwarte kilka lat temu, są finansowane z koszyczka, rozstrzygnęły problem braku miejsc w przedszkolach. Dzieciom zostały tu stworzone odpowiednie warunki: miejsce do zabawy, nauki i wypoczynku. Taki model edukacji odpowiada też szkołom, które mają zapewniony narybek do klas pierwszych.

PODCASTY I GALERIE