Polskie flagi na pochodzie z okazji 11 marca

Tradycyjnie z okazji Dnia Odrodzenia Niepodległości Litwy w Wilnie odbył się świąteczny przemarsz aleją Giedymina. Jak co roku nie zabrakło litewskich Polaków i polskich flag. Wilniucy coraz liczniej gromadzą się tego dnia zachęcani przez Polski Klub Dyskusyjny. W tym roku, po raz pierwszy, do pochodu przyłączył się Klub ,,Gazety Polskiej”. Łącznie w uroczystościach udział wzięło kilka tysięcy osób. Życzenia Litwinom złożyli polscy lotnicy z myśliwcami, którzy sprawują nadzór nad przestrzenią powietrzną państw bałtyckich.  11 marca 1990 roku Rada Najwyższa Republiki Litewskiej ogłosiła proklamację ,,O przywróceniu niepodległości państwa litewskiego”. Litwa była pierwszą republiką Związku Radzieckiego, która ogłosiła niepodległość. Wśród sygnatariuszy Aktu Niepodległości byli również litewscy Polacy: Czesław Okińczyc, Zbigniew Balcewicz i Medard Czobot.

zw.lt
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej