Polskie dziecko w polskiej szkole. Do rodziców przemawiają fakty

W sali samorządu rejonu wileńskiego odbyła się w poniedziałek (10 czerwca) tradycyjna, już 18. konferencja oświatowa "Polskie dziecko – w polskiej szkole". Co roku, w czerwcu, po zakończeniu roku szkolnego Wileński Rejonowy Oddział ZPL zwołuje nauczycieli, rodziców, społeczników na dyskusję poświęconą sprawom oświaty w języku ojczystym.

Polskie dziecko w polskiej szkole. Do rodziców przemawiają fakty

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

Jest to okazja dokonania oceny sytuacji, podzielenia się doświadczeniami i wymiany opinii.

Do szkół samorządowych rejonu wileńskiego w zakończonym roku szkolnym uczęszczało 8774 dzieci, w tym blisko 5 tys. uczyło się w klasach polskich. 80 proc. ogółu polskich dzieci rejonu uczy się w języku ojczystym. Prawie 50 proc. budżetu samorządowego przeznacza się na funkcjonowanie systemu szkolnictwa.

Do rodziców, którzy wybierają szkołę dla dziecka, najlepiej przemawiają fakt. Takie jak sukcesy uczniów podczas olimpiad i konkursów, wskaźniki wstępowania na studia, urozmaicona oferta pozalekcyjna. W ubiegłym roku 63 proc. absolwentów szkół rejonu wstąpiło na studia wyższe. Tegoroczni maturzyści również mają ambicje studiowania.

Poradnia pedagogiczno-psychologiczna rejonu wileńskiego już kolejny rok z rzędu przeprowadziła badania na temat planowanych studiów i ogólnie, wizji przyszłości. Na pytania ankiety odpowiedziało 507 uczniów klas maturalnych z 26 szkół. Aż 86 proc. ankietowanych chciałoby studiować, przy czym absolutna większość – 88 proc. badanych – na Litwie.

PODCASTY I GALERIE