Polskie akcenty na Jarmarku Narodów

W Wilnie trwa już dwunasty z kolei Jarmark Narodów, w którym tradycyjnie uczestniczą przedstawiciele różnych narodowości: Polacy, Rosjanie, Karaimi, Tatarzy, Niemcy, Ukraińcy, Białorusini i Litwini. Wśród przedstawicieli polskiej kultury i języka zobaczyć można było ludowe zespoły taneczne. Jarmark rozgościł się na alei Giedymina i w okolicznych zaułkach.

zw.lt
Polskie akcenty na Jarmarku Narodów

Fot. Joanna Bożerodska

Zamknięte granice i ograniczenia bezpieczeństwa tego lata uniemożliwiły wielu osobom podróżowanie za granicę i zanurzenie się w kulturach innych krajów, degustację kuchni różnych narodów i poznanie obcych tradycji.

„Tego lata, bardziej niż kiedykiekolwiek, zdaliśmy sobie sprawę, jak silna jest nasza wewnętrzna potrzeba podróżowania, odkrywania czegoś nowego i niezwykłego. Mamy nadzieję, że w tym roku tę potrzebę przynajmniej częściowo zrekompensuje Jarmark Narodów, który już po raz dwunasty odbywa się przy wileńskiej Alei Giedymina” – mówi Vytenis Urba, organizator Jarmarku Narodów.

Fot. Joanna Bożerodska

Na Jarmarku odbywającym się w weekend września, mieszkańców Wilna i gości miasta przywitali przedstawiciele różnych narodów i członkowie wspólnot narodowych mieszkający na Litwie, którzy zaprezentowali własne tradycje, rzemiosło i kulinarne tajemnice. Imprezy targowe odbywają się na całej Alei Giedymina, Skwerze Odminių i Placu Łukiskim.

Podczas tegorocznego Jarmarku Narodów wystąpiły także polskie zespoły ludowe, w tym Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Mały Jawor”, Zespół Taneczny „Kropelki”, Zespół Tańca Ludowego „Hałas”, Zespół Wokalny „Melodia” oraz Polski Zespół Pieśni i Tańca „Wilia”.

Fot. Joanna Bożerodska

Jak co roku przez wszystkie trzy dni targowe na Alei Giedymina znaleźć można wielobarwne stragany różnych narodów, na których znaleźć można produkty dziedzictwa kulturowego, kulinarne smakołyki i rozmaite upominki.

PODCASTY I GALERIE