Polski Klub Dyskusyjny: Mackiewicz wybrał drogę prowadzącą donikąd

Polski Klub Dyskusyjny ustosunkował się do konfliktu między władzami RP a prezesem ZPL Michałem Mackiewiczem, wydając odpowiednie oświadczenie, które zamieszczamy w całości.

zw.lt
Polski Klub Dyskusyjny: Mackiewicz wybrał drogę prowadzącą donikąd

Fot. Joanna Bożerodska

Z ogromną przykrością przyjęliśmy do wiadomości fakt, iż prezesowi największej polskiej organizacji na Litwie, Związku Polaków na Litwie (ZPL), zostały postawione prokuratorskie zarzuty z powodu nieprawidłowości finansowych przy rozliczaniu dotacji z Macierzy. Niewątpliwie nie przynosi to chluby ani ZPL, ani całej polskiej społeczności na Litwie. Jeszcze bardziej smuci nas fakt, iż prezes Michał Mackiewicz zamiast tego, żeby się stawić w prokuraturze RP i wyjaśnić sprawę, wybrał drogę prowadzącą donikąd – atakowania poszczególnych przedstawicieli Państwa Polskiego oraz poszczególnych polskich organizacji na Litwie, w tym m.in. Polskiego Klubu Dyskusyjnego, który w żaden sposób nie jest ani z ZPL, ani z problemami prawnymi bądź finansowymi tej organizacji powiązany.

Polski Klub Dyskusyjny zawsze opowiadał się za całkowitą przejrzystością finansową, otwartością i klarownością w działalności polskich organizacji na Litwie. Uważamy, że obecna sytuacja stwarza wspaniałą szansę na oczyszczenie się polskiej społeczności na Litwie z jakichkolwiek podejrzeń i gruntowne usprawnienie działalności. Dlatego popieramy wszelkie działania Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie oraz innych podmiotów Państwa Polskiego zmierzające w tym kierunku. W naszej opinii działania te nie tylko nie rozbijają jedności Polaków na Litwie, ale wręcz przeciwnie – służą jej pogłębieniu i wzmocnieniu.

Uważamy także za niedopuszczalne atakowanie przedstawicieli Państwa Polskiego (m.in. ambasador RP na Litwie Urszuli Doroszewskiej) z powodu rzetelnego wykonywania przez nich swoich obowiązków służbowych, używania rynsztokowego słownictwa w debacie publicznej, mnożenie teorii spiskowych oraz używania uwłaczających pamięci bohaterów porównań nadużyć finansowych do czynów Żołnierzy Niezłomnych, a niepodległej Polski – do PRL.

PODCASTY I GALERIE