Wilno i Wileńszczyzna
zw.lt

Polska minister życzy wytrwałości nauczycielom Wileńszczyzny

Z okazji Dnia Nauczyciela obchodzonego w Polsce 14 października, Minister Edukacji Narodowej RP Joanna Kluzik-Rostkowska przekazała pozdrowienia całej społeczności szkół polskich na Litwie.

Przekazując życzenia wytrwałości, minister zaakcentowała, że obecnie dla polskiej oświaty na Litwie nastał niełatwy czas.

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszą tego typu instytucją, pełniąca funkcję dzisiejszego ministerstwa, w całej Europie. Komisja ta została powołana w Rzeczypospolitej Obojga Narodów z inicjatywy polskiego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!