Polska Macierz Szkolna ma 25 lat

Nauczyciele polskich szkół na Litwie przekazują młodzieży coś znacznie cenniejszego niż tylko wiedzę – w liście gratulacyjnym skierowanym do ,,Macierzy Szkolnej'' napisał prezydent RP Andrzej Duda.

Antoni Radczenko
Polska Macierz Szkolna ma 25 lat

Fot. Joanna Bożerodska

W piątek w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyły się uroczyste obchody jubileuszu powstania organizacji. ,,25 lat to historycznie nie jest duży okres, natomiast te 25 lat tu, na Litwie, było okresem dynamicznym w rozwoju społeczeństwa polskiego (…). Przez wiele lat mieliśmy przysłowiowy wiatr w oczy, ale nam się udało i to najważniejsze, że udało nam się zachować tradycyjną szkołę polską, z nauczaniem wszystkich przedmiotów od klasy pierwszej po dwunaste w języku ojczystym. Udało się rozwinąć szeroką pracę wychowawczą i pozalekcyjną. To są te czynniki, które gwarantują zachowanie tożsamości narodowej” – podczas uroczystej gali mówił prezes ,,Macierzy Szkolnej” Józef Kwiatkowski, który przedstawił sprawozdanie z 25-lat działalności organizacji.

Duda: Dziękuję za pracę dla polskiej oświaty

Swoje gratulacje z tej okazji przysłał również prezydent RP Andrzej Duda. ,,Z okazji jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie ,,Macierz Szkolna” składam serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania działaczom tak ważnej, zasłużonej dla polskości organizacji. Dziękuję za pracę dla polskiej oświaty na Litwie oraz umacnianie polskiej tożsamości, poczucia dumy i patriotycznej świadomości. Nauczyciele polskich szkół na Litwie przekazują młodzieży coś znacznie cenniejszego niż tylko wiedzę. Dają młodym Polakom poczucie zakorzenienia w polskiej kulturze, historii, tradycji i języku ojczystym” – napisano w liście.

Czubiński: Obyś cudze dzieci uczył

Ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński swoje przemówienie zaczął od powiedzenia ,,Obyś cudze dzieci uczył”, które w opinii dyplomaty bardzo często traktowane jest jako złe życzenie. ,,Niekiedy to wręcz przekleństwo pod adresem osoby, wobec której się te słowa wypowiada, ale kuriozalnie słowa te dają też istotę bardzo ciężkiej pracy, którą na co dzień nauczyciele wkładają w to dzieło, które chcą osiągnąć, w tą młodzież, którą kształcą. Czasem pracy bezowocnej, jak się może niekiedy okazać. Wiele się jednak zmienia. Dzisiaj muszę powiedzieć słowa, które kieruję do najlepszych z najlepszych. Do nauczycieli, do personelu, do pedagogów, do dyrektorów polskich szkół na Litwie, mając na myśli dobro dzieci i zadowolenie rodziców. Uwzględniając niewątpliwie wysoki poziom i profesjonalizm oraz szlachetne zaangażowanie polskich nauczycieli” – powiedział Czubiński.
Zalewska: Macierz aktywizuje polskie środowisko

Swoje gratulacje ,,Macierzy Szkolnej” przesłała również minister edukacji narodowej RP Anna Zalewska, które odczytał ambasador Polski. ,,Nie trzeba przypominać, że znajomość języka i wiedza o Polsce umożliwia osobom o polskich korzeniach zachowanie tożsamości i budowanie więzi z krajem ojców. Organizowane z inicjatywy Stowarzyszenia liczne konkursy i olimpiady, aktywizują polskie środowisko oraz sprzyjają podtrzymywaniu polskiego języka, kultury i tradycji wśród młodych Polaków” – napisano w liście gratulacyjnym.

Odznaczenia i nagrody

Ambasador RP wręczył nadane przez Prezydenta RP ordery i odznaczenia państwowe i resortowe.

Za wybitne zasługi w działalności oświatowej na rzecz polskiej społeczności na Litwie Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP otrzymała Teresa Michajłowicz.

Za osiągnięcia w działalności oświatowej na rzecz polskiej społeczności na Litwie Złote Krzyże Zasługi otrzymały Walentyna Treszczyńska, Henryk Danulewicz i Zbigniew Maciejewski.

Dodatkowo,w uznaniu zasług dla rozwoju szkolnictwa polskiego na Litwie, Medalami Komisji Edukacji Narodowej uhonorowani zostali: Olga Bielasz, Daniela Bogdziewicz, Andżela Dajlidko, Euredyta Damarackiene, Wiesława Dowejko, Halina Gołoburdo, Mieczysław Jasiulewicz, Regina Komar, Janina Małyszko, Jan Mażejko, Anna Michajłowska, Danuta Michno, Halina Molis, Robert Polakowski oraz Edyta Zubel.

PODCASTY I GALERIE