Polska-Litwa. Geneza konfliktu: Litwa Środkowa – ostatnia kartka WKL

Andrzej Pukszto, Uniwersytet Witolda Wielkiego:Po I wojnie światowej zawalił się stary świat. W Europie zaczęły powstawać nowe lub powracać stare stwory państwowe, które rozpoczęły walkę o terytoria. Między Polską a Litwą rozpoczyna się konflikt o Wilno. Piłsudski zainicjował „bunt Żeligowskiego”. Polska zajęła Wilno, ale w szerszym kontekście, to oznaczało przegraną Piłsudskiego, ponieważ nie udało się odrodzić Wielkie Księstwo Litewskie.

Andrzej Pukszto
Polska-Litwa. Geneza konfliktu: Litwa Środkowa – ostatnia kartka WKL

PODCASTY I GALERIE