Polska Frakcja Związku Wolności Litwy: Macierz Szkolna jest nieudolna i nieskuteczna

We wtorek, 19 stycznia, odbyło się posiedzenie Polskiej Frakcji Związku Wolności Litwy. Na spotkaniu omówiono problemy dotyczące szkolnictwa polskiego na Litwie. W trakcie dyskusji poruszono nie tylko problemy, ale także omówiono sposoby ich rozwiązania.

Kurier Wileński
Polska Frakcja Związku Wolności Litwy: Macierz Szkolna jest nieudolna i nieskuteczna

Fot. Joanna Bożerodska

Jako podstawowy problem wyszczególniono brak ogólnej strategii rozwoju polskiego szkolnictwa na Litwie, na skutek której cierpi poziom nauczania w placówkach oświatowych oraz poziom znajomości wiedzy z języka ojczystego u uczniów.

Omówiono formy pomocy ze strony państwa polskiego dla szkół polskich na Litwie. Ustalono, że finansowanie powinno być przyznawane na konkretne cele i projekty, które muszą być zrealizowane.

Kolejnym problemem jest brak należytej promocji polskich szkół na Litwie w mediach, samorządach, za pośrednictwem „Macierzy Szkolnej” na Litwie. Omówiono kwestię niedostatecznego propagowania polskiej kultury w środowisku polskim, co negatywnie odbija się również na szkolnictwie.

Poruszono kwestię potrzeby przygotowania specjalnego programu do nauki języka litewskiego na różnych poziomach szkół polskich na Litwie tak, by nauka języka państwowego nie zniechęcała uczniów, lecz była odpowiednio dostosowana. Omówiono też potrzebę wprowadzenia obowiązkowego egzaminu maturalnego z języka polskiego.
Wskazano na potrzebę korzystania z mediów polskich, zwłaszcza z telewizji publicznej Polski.

Ustalono, że Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” jest nieudolne i nieskuteczne. Prezes Stowarzyszenia Józef Kwiatkowski nie spełnia nowoczesnych wymagań, stawianych przed kierownikiem tak znaczącej organizacji.

Pierwsze posiedzenie wykazało, że dyskusja na temat szkolnictwa polskiego na Litwie jest potrzebna i będzie kontynuowana w ramach Polskiej Frakcji Związku Wolności Litwy.

Polska Frakcja Związku Wolności Litwy powstała w październiku 2015 roku. Prezesem frakcji jest wydawca „Kuriera Wileńskiego” Zygmunt Klonowski.

PODCASTY I GALERIE