Polscy rodzice apelują do rządu o odwołanie Ustawy o oświacie

Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie wystąpiło z oświadczeniem, w którym żąda odwołania znowelizowanej Ustawy o oświacie. W opinii Forum państwo litewskie nie wywiązuje się z obowiązku zapewnienia dzieciom z rodzin mniejszości narodowych odpowiednich warunków do nauki języka państwowego.

zw.lt
Polscy rodzice apelują do rządu o odwołanie Ustawy o oświacie

Fot. BFL/Andrius Ufartas

„Obecne podręczniki, jak i program nauczania języka państwowego, nie są w żaden sposób przystosowane dla potrzeb dzieci. Brak programów nauczania zapewniających wyrównanie zakresu wiedzy z języka państwowego. Nauczyciele nie są odpowiednio przeszkoleni, aby uzupełnić różnice programowe. Ministerstwo nie udziela żadnego poradnictwa metodycznego i nie wspiera nauczycieli, którzy pragną rozwiązać zaistniały problem“ – napisano w specjalnym oświadczeniu skierowanym do litewskiego premiera i ministra oświaty.

„Obecne działania Ministerstwa Oświaty i Nauki RL, są działaniami zaplanowanymi i dobrze skoordynowanymi, mającymi na celu spowodowanie jak najsłabszej znajomości języka państwowego dzieci pochodzących z rodzin mniejszości narodowej. Działania takie w połączeniu z zakazem używania języka mniejszości narodowych w życiu publicznym mają na celu zniszczenie mniejszości polskiej, która od wieków zamieszkuje tereny szeroko pojętej Wileńszczyzny“ -alarmuje Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie.

Znowelizowana Ustawa o oświacie z dnia 17 marca 2011 r. ujednoliciła egzamin maturalny z języka litewskiego dla szkół mniejszości narodowych.

PODCASTY I GALERIE